• Az 500+ szókártya és pdf. segédanyag bemutatja az orosz mozgást jelető igék jelentéseit, ragozását és használatát. A tananyag 16 kártyacsomagból és egy pdf-ből áll, amelyek megismertetik mind az igekötő nélküli, mind az igekötős mozgást jelentő igéket. Az elméleti bevezetés, a ragozások,  az igekötők jelentései egy 10 oldalas, letölhető, kinyomtatható online pdf-ben találhatók. A szókártyák a ragozást és a példamondatokat tartalmazzák. A szókártyák ONLINE érhetők el, a quizlet.com program segítségével, akár mobiltelefonon is, de ki is lehet őket nyomtatni. A program segítségével a mozgást jelentő igék többféleképpen tanulhatók és hanganyag is tartozik hozzájuk. A program tesztet is generál a kártyacsomagokhoz és a segítségével online játékra is van lehetőség. A tananyag használatának egyetlen technikai feltétele van: ingyenesen regisztrálni kell a quizlet.com oldalon.
 • A kezdőknek szóló tananyag 25 videóból áll, amelyek az orosz nyelv alapjait teljesen kezdő szintről tanítják. A videók + a videók szövege a honlapon érhető el. A leckékben magyarázat, példamondatok és feladatok is vannak. A Prémium csomaghoz három szövegértési feladat, fél órás online konzultáció és írásbeli vizsga is tartozik.
 • A kezdőknek szóló tananyag 25 videóból áll, amelyek az orosz nyelv alapjait teljesen kezdő szintről tanítják. A videók + a videók szövege a honlapon érhető el. A leckékben magyarázat, példamondatok és feladatok is vannak.
 • A tanfolyam kilenc videóból áll. Egyszerűen érthető magyarázatokkal, sok példával mutatja be az orosz kiejtés legfontosabb, legtöbb problémát okozó szabályait. A legkönnyebb módja annak, hogy az orosz kiejtési szabályokat viszonylag rövid idő alatt elsajátítsd. A témák: A kemény és lágy másalhangzók, az "л" hang, az "о" hang, a "ы", a "ю" hang, a "я" hang, a "e" hang kiejtése + néhány egyéb, sehová sem illeszthető szabály. Ezenkívül tartalmaz egy videót, amelyben az orosz nyelvben használatos idegen szavak olvasását lehet gyakorolni.
 • Videorosz 1

  2 100 Ft
  A csomag 10 darab, egyenként kb. 10 perces, orosz nyelvet oktató videót tartalmaz. Ezek témái a következők: Az egyes számú, élettelent jelentő főnevek tárgyesete / Az egyes számú, élőt jelentő főnevek tárgyesete / A főnevek tárgyesete – többes szám / A főnevek birtokos esete / A birtokos eset használata / Bemutatkozás 2. / Bemutatkozás 3. / Család 1. / Család 2. / Család 3. Ehhez ajándékba kapsz 9 videót. Ezek témái: Ábécé 1. / Ábécé 2. / Az ábécé gyakorlása / A főnevek neme 1. / A lágyságjelre végződő főnevek neme / A főnevek többes száma 1. / A főnevek többes száma 2. / A főnevek többes száma. Kivételek / Bemutatkozás 1.
 • A Videorosz 2. tananyagsorozat 11 videóból és egy hanganyagból áll. A nyelvtani leckék befejezik a birtokos esetet, ill. a részes esetet tanítják. A lexikai videók a Lakás témát dolgozzák ki, és a városi és falusi élet előnyeit és hátrányait mutatják be. A tananyag megvásárlása után arra az oldalra jutsz, ahonnan elérhetők a leckék. Fontos, hogy mind a videókat, mind a szövegüket tartalmazó pdf-ket le tudod menteni.
 • A csomagban található 10 videó folytatja a főnévragozás tanítását (elöljárós eset) és végigveszi a melléknévragozás hat esetét. A videók részletesen, példákkal, feladatokkal teszik érthetővé, emészthetővé az orosz nyelvtant. A tananyag a honlapon érhető el, a videók és a videók szövegét tartalmazó pdf-k letölthetők.
 • A 2019. novemberi LÉna magazin a 2019. szeptemberi szám folytatása. A nyelvtanulók számára egyszerűsített orosz nyelvű történeteket és cikkeket tartalmaz, magyar fordítással és szószedettel. A cikkek és történetek ebben a hónapban Szentpétervárról  szólnak és a fő hangsúly a hétköznapi párbeszédeken van: megtanulhatod hogyan boldogulj múzeumi pénztárban, tömegközlekedésen, élelmiszerüzletben, szállodában, étteremben. Minden blokkhoz nyelvi-lexikai magyarázat is tartozik. A magazin cikkeinek többségét hanganyag formájában is meg lehet hallgatni. A nyelvtanulók több olvasott szövegértés és egy hallott szövegértés feladattal is megpróbálkozhatnak, amelyeknek a megoldási útmutatóját is tartalmazza a magazin.
 • A 2019. szeptemberi LÉna magazin a nyelvtanulók számára egyszerűsített orosz nyelvű történeteket és cikkeket tartalmaz, magyar fordítással és szószedettel. A cikkek és történetek ebben a hónapban Szentpétervárról  szólnak. Minden blokkhoz nyelvi-lexikai magyarázat is tartozik és egy történetet kérdés-felelet formájában is lehet gyakorolni. A magazin cikkeinek többségét és a szószedeteket hanganyag formájában is meg lehet hallgatni. A nyelvtanulók két olvasott szövegértés és egy hallott szövegértés feladattal is megpróbálkozhatnak, amelyeknek a megoldási útmutatóját is tartalmazza a magazin. A lap nyelvtani leckéje a rövid alakú melléknevekről szól.
 • A LÉna. Online orosz nyelvi magazin kétnyelvű (orosz-magyar), de mivel célja az orosz nyelvtanítás, ezért elsősorban orosz nyelven készül. Ez a szám a középszintű orosz érettségire készít fel. Az érettségi témáihoz kapcsolódó kérdéseket és az azokra adott, részletesen kidolgozott válaszokat tartalmaz. Minden válasz után szószedet következik. A LÉna nem nyomtatott újság, hanem itt, a Beszéljünk oroszul! honlapon található, pdf-formátumban. A pdf letölthető, kinyomtatható.  

  A magazin felépítése ezt a rendszert követi:

  • A középfokú érettségi témáihoz kapcsolódó kérdések
  • A kérdésekre adott részletes válaszok
  • A válaszok szóanyaga
  • Párbeszédek

 • A LÉna. Online orosz nyelvi magazin kétnyelvű (orosz-magyar), de mivel célja az orosz nyelvtanítás, ezért elsősorban orosz nyelven készül. Ez a lapszám a középszintű orosz érettségire készít fel. A témakörökhöz kapcsolódó kérdésekre adott részletes válaszokat és szószedetet tartalmaz. A LÉna nem nyomtatott újság, hanem emailben küldjük el, pdf-formátumban. A pdf letölthető, kinyomtatható.  

  A magazin felépítése ezt a rendszert követi:

  • Kérdések és válaszok
  • Szószedetek
  • Párbeszédek 

 • A LÉna. Online orosz nyelvi magazin kétnyelvű (orosz-magyar), de mivel célja az orosz nyelvtanítás, ezért elsősorban orosz nyelven készül. Ez a szám a középszintű orosz érettségire készít fel. Az érettségi témaköreihez kapcsolódó kérdéseket és részletesen kidolgozott válaszokat tartalmaz. A LÉna nem nyomtatott újság, hanem emailben küldjük el, pdf-formátumban. A pdf letölthető, kinyomtatható.  

  A magazin felépítése ezt a rendszert követi:

  • Kérdések és válaszok
  • Szószedet 
  • Párbeszédek
  • Képleírások