többes szám

Főoldal/Címke többes szám

június 2020

Az orosz főnevek többes száma

Az orosz főnevek többnyire egyes és többes számban használhatók. A többes számot általában a szó végén jelöljük. Többes számban esetleg a szótő is megváltozhat és a hangsúly is eshet máshová. (A hangsúlyokat aláhúzás jelöli). Ы-re végződnek: A hímnemű, kemény mássalhangzóra végződő főnevek. Pl.: завод, заводы - üzem Az а-ra végződő nőnemű főnevek. Pl.: газета, газеты - újság; машина, машины - üzlet Kivétel: сосед, соседи - szomszéd И-re végződnek: A й-re végződő hímnemű főnevek. pl.: музей, музеи - múzeum A я-ra végződő nőnemű főnevek. pl.: деревня, деревни - falu; линия, линии - vonal A lágy végű (lágyságjelre végződő) [...]

május 2016

Az orosz birtokos névmások. Többes szám

A birtokos névmások egyes számú alakjainak ragozása  itt található.   A birtokos névmások minden nyelvben nagyon fontosak, azt fejezik ki, hogy egy birtok kihez tartozik. Kérdésük az orosz nyelvben: Чей? (Kié? hímnemben)  Чья? (Kié? nőnemben) Чьё? (Kié? semleges nemben) Чьи? (Kié? többes számban)   A birtokos névmást az orosz nyelvben mindig egyeztetjük a főnévvel nemben, számban és esetben!   Többes szám 1. személyű birtokos. Hímnemű birtok Alanyeset наш дом / наш друг a mi házunk / a mi barátunk Tárgyeset наш дом / нашего друга a mi házunkat / a mi barátunkat Birtokos eset нашего дома / нашего [...]

július 2014

Az orosz főnevek többes számáról egyszerűen

Az orosz főnevek többnyire egyes és többes számban használhatók. A többes számot általában a szó végén jelöljük. Ebben a bejegyzésben nem nézünk át minden lehetőséget, a cél inkább az, hogy átfogó képet kapj a legfontosabb végződésekről. Többes számban esetleg a szótő is megváltozhat és a hangsúly is eshet máshová. (A hangsúlyokat aláhúzás vagy a vastagon szedett betűk jelölik). Ы-re végződnek: A hímnemű, kemény mássalhangzóra végződő főnevek. Pl.: завод, заводы - üzem; фильм, фильмы - film; магазин, магазины - üzlet Az а-ra végződő nőnemű főnevek. Pl.: газета, газеты - újság; машина, машины - gép, autó И-re [...]

Go to Top