Az orosz birtokos névmások. Többes szám

A birtokos névmások egyes számú alakjainak ragozása  itt található.   A birtokos névmások minden nyelvben nagyon fontosak, azt fejezik ki, hogy egy birtok kihez tartozik. Kérdésük az orosz nyelvben: Чей? (Kié? hímnemben)  Чья? (Kié? nőnemben) Чьё? (Kié? semleges nemben) Чьи? (Kié? többes számban)   A birtokos névmást az orosz nyelvben mindig egyeztetjük a főnévvel nemben, számban és esetben!   Többes szám 1. személyű birtokos. Hímnemű birtok Alanyeset наш дом / наш друг a mi házunk / a mi barátunk Tárgyeset наш дом / нашего друга a mi házunkat / a mi barátunkat Birtokos eset нашего дома / нашего [...]