Orosz személyes névmások

A személyes névmások minden nyelvben fontos szerepet töltenek be, hiszen segítenek a személyek és a tárgyak azonosításában. Ebben a bejegyzésben megismerkedünk  mindegyik orosz személyes névmás legfontosabb esetalakjaival. Egyes szám első személy: Я   (én) Alanyeset: я (én) Tárgyeset: меня (engem) Birtokos eset: меня / pl.: у меня(nálam) Részes eset:  мне (nekem) Eszközeset:  (cо) мной (velem) Elöljárós eset: обо мне (rólam) Példák a я személyes névmás használatára: Tárgyesetben: Он давно знает меня. Régen ismer engem. Подруга пригласила меня на день рождения. A barátnőm meghívott (engem) a születésnapjára. Ты видела меня в парке? Láttál (engem) a parkban? Birtokos esetben: (birtokos esetet vonz pl. az у : [...]