névmások

Főoldal/Címke névmások

augusztus 2014

Az orosz birtokos névmások. Egyes szám

A birtokos névmások minden nyelvben nagyon fontosak, azt fejezik ki, hogy egy birtok kihez tartozik. Kérdésük az orosz nyelvben: Чей? (Kié? hímnemben)  Чья? (Kié? nőnemben) Чьё? (Kié? semleges nemben) Чьи? (Kié? többes számban)   A birtokos névmást mindig egyeztetjük a főnévvel nemben, számban és esetben.   Ebben a bejegyzésben csak az egyes számú birtokos névmásokról van szó,  a többes számúak ragozása itt található.   Egyes szám 1. személyű birtokos, hímnemű birtok Alanyeset мой отец / мой дом apám / házam Tárgyeset моего отца / мой дом apámat / házamat Birtokos eset моего отца / моего дома apámnak a… [...]

Orosz személyes névmások

A személyes névmások minden nyelvben fontos szerepet töltenek be, hiszen segítenek a személyek és a tárgyak azonosításában. Ebben a bejegyzésben megismerkedünk  mindegyik orosz személyes névmás legfontosabb esetalakjaival. Egyes szám első személy: Я   (én) Alanyeset: я (én) Tárgyeset: меня (engem) Birtokos eset: меня / pl.: у меня(nálam) Részes eset:  мне (nekem) Eszközeset:  (cо) мной (velem) Elöljárós eset: обо мне (rólam) Példák a я személyes névmás használatára: Tárgyesetben: Он давно знает меня. Régen ismer engem. Подруга пригласила меня на день рождения. A barátnőm meghívott (engem) a születésnapjára. Ты видела меня в парке? Láttál (engem) a parkban? Birtokos esetben: (birtokos esetet vonz pl. az у : -nál, [...]

Go to Top