Az orosz mutató névmások. Этот, тот

A legalapvetőbb orosz mutató névmások az этот, эта, это, эти (ez, ezek), ill. a  тот, та, то, те (az, azok). Amint az alakok is mutatják, a mutató névmásokat egyeztetjük a főnévvel nemben, számban és persze esetben is. A közelre mutató névmás ragozása (ez, ezek) Hímnem Eset alany этот город / этот мальчик ez a város / ez a fiú tárgy этот город / этого мальчика ezt a várost / ezt a fiút birtokos этого города / этого мальчика ennek a városnak a … / ennek a fiúnak a … részes этому городу / этому мальчику ennek [...]