Az orosz igeragozás. Jelen idő

Kép: Санкт-Петербург, Эрмитаж (Зимний доврец) Az igeragozással nincs nehéz dolgunk, mert a magyar is ragasztó nyelv, azaz a szótő után illeszti a toldalékokat, így a személyragokat is. Az oroszban is csak a főnévi igenév képzőjét kell eltüntetni, és máris jöhetnek a ragok? Majdnem. A magyarban egy képzője van a főnévi igenévnek: -ni (pl.: olvasni, beszélni stb.) Az orosz nyelvben háromféle képzője van a főnévi igenévnek: 1. –ть (работать, смотреть, строить) 2. –ти (идти, найти, нести) 3. –чь (мочь, печь) Hogyan találjuk meg a szótövet? Ha „levágjuk” a főnévi igenév képzőjét, az esetek egy részében máris megvan az a szótő, amihez a ragokat [...]