ige

Főoldal/Címke ige

április 2015

Az orosz igeszemlélet. Múlt idő

Ebben a bejegyzésben arról van szó, mikor használunk múlt időben folyamatos, ill. mikor befejezett szemléletű igét. Folyamatos igék Pusztán a cselekvés tényét hangsúlyozzák. - Ты смотрела новый фильм? (- Láttad az új filmet?) - Да, я смотрела его. (- Igen, láttam.) - Ты учил новые слова? (- Tanultad az új szavakat?) - Да, я учил слова. (- Igen, tanultam a szavakat.) Ha a cselekvés alanyáról vagy tárgyáról van szó.  (Ekkor tudjuk, hogy a cselekvés megtörtént és befejeződött.) - Кто мыл сегодня посуду? (- Ki mosogatott ma?) - Посуду мыла я. (- Én mosogattam.) - [...]

március 2015

Az orosz igék jövő ideje

Kép: Санкт-Петербург, Храм Спаса на крови Ebben a bejegyzésben az orosz igék jövö idejéről lesz szó. A folyamatos igékből összetett jövő időt képzünk. Az összetett alak a быть ragozott lakajaiból és a folyamatos ige főnévi igenév alakjából áll. A „быть” ragozása: я буду én fogok ты будешь te fogsz он / она / оно будет ő fog мы будем mi fogunk вы будете ti fogtok / ön fog / önök fognak они будут ők fognak Tehát az összetett jövő idejű alakokat így képezzük: я буду писать (írni fogok) ты будешь гулять (sétálni fogsz) он будет отдыхать (pihenni fog), она [...]

december 2014

Orosz igevonzatok – eszközeset

Az orosz nyelvben is beszélünk vonzatokról: az igéknek, a belőlük képzett főneveknek, az elöljárószóknak és a mellékneveknek is van vonzatuk. Fontos tudni, hogy ilyenek a magyar nyelvben is vannak, a nyelvtanórán állandó határozóknak hívjuk őket. Néhány példa biztosan segít megérteni, miről van szó: bízik valakiben, hisz valakinek, megszabadul valamitől (igék) gazdag valamiben, hűséges valakihez (melléknevek) A nehézséget az szokta okozni, hogy nem egyeznek meg minden nyelvben a vonzatok, tehát pl. magyarul azt mondjuk: "zavar valakit", oroszul meg azt: "zavar valakinek". Természetesen nem azokkal az igékkel gyűlik meg a bajunk, amelyek a magyar nyelvben is részes [...]

Orosz igevonzatok – részes eset

Az orosz nyelvben is beszélünk vonzatokról: az igéknek, a belőlük képzett főneveknek, az elöljárószóknak és a mellékneveknek is van vonzatuk. Fontos tudni, hogy ilyenek a magyar nyelvben is vannak, a nyelvtanórán állandó határozóknak hívjuk őket. Néhány példa biztosan segít megérteni, miről van szó: bízik valakiben, hisz valakinek, megszabadul valamitől (igék) gazdag valamiben, hűséges valakihez (melléknevek) A nehézséget az szokta okozni, hogy nem egyeznek meg minden nyelvben a vonzatok, tehát pl. magyarul azt mondjuk: "zavar valakit", oroszul meg azt: "zavar valakinek". Természetesen nem azokkal az igékkel gyűlik meg a bajunk, amelyek a magyar nyelvben is részes esetet [...]

Orosz igevonzatok – birtokos eset

Az orosz nyelvben is beszélünk vonzatokról: az igéknek, a belőlük képzett főneveknek, az elöljárószóknak és a mellékneveknek is van vonzatuk. Fontos tudni, hogy ilyenek a magyar nyelvben is vannak, a nyelvtanórán állandó határozóknak hívjuk őket. Néhány példa biztosan segít megérteni, miről van szó: bízik valakiben, hisz valakinek, megszabadul valamitől (igék) gazdag valamiben, hűséges valakihez (melléknevek) A nehézséget az szokta okozni, hogy nem egyeznek meg minden nyelvben a vonzatok, tehát pl. magyarul azt mondjuk: "zavar valakit", oroszul meg azt: "zavar valakinek". A tárgyesetet vonzó igéket itt találod. Az alábbiakban következzenek a legismertebb birtokos esetet vonzó igék. Az igepárok [...]

Orosz igevonzatok – tárgyeset

Az orosz nyelvben is beszélünk vonzatokról: az igéknek, a belőlük képzett főneveknek, az elöljárószóknak és a mellékneveknek is van vonzatuk. Fontos tudni, hogy ilyenek a magyar nyelvben is vannak, a nyelvtanórán állandó határozóknak hívjuk őket. Néhány példa biztosan segít megérteni, miről van szó: bízik valakiben, hisz valakinek, megszabadul valamitől (igék), gazdag valamiben, hűséges valakihez (melléknevek), A nehézséget az szokta okozni, hogy nem egyeznek meg minden nyelvben a vonzatok, tehát pl. magyarul azt mondjuk: "zavar valakit", oroszul meg azt: "zavar valakinek". Az alábbiakban következzenek a tárgyesetet vonzó igék. Az igepárok közül mindig elöl állnak a folyamatos igék. Tárgyeset благодарить [...]

november 2014

Az orosz igeszemlélet. Az igepárok és a képzők

Az igeszemlélet nagy mumus az oroszul tanulók számára. Persze nem könnyű, de ha az alapelveket megérted és sok szövegben találkozol vele, akkor egy idő után "érezni" fogod, hogyan kell használni. Ebben a bejegyzésben áttekintjük, hogyan hatnak a képzők az igeszemléletre. Folyamatos igék Folyamatos igéket képezhetünk befejezettekből „-ва-„ képzővel. (Elöl állnak a befejezett igék) дать – давать (ad) Отец часто давал мне умные советы. Apám gyakran adott nekem okos tanácsokat. узнать – узнавать (megismer, megtud) "Они узнавали друг друга." (Марина Довгая-Горохова) Felismerték egymást. встать – вставать (felkel, feláll) Летом мы вставали каждое утро в восемь часов. Nyáron [...]

Befejezett igék igekötőkkel

Kép: Санкт-Петербург, река Нева Az alábbi bejegyzésben a befejezett igék képzéséről és néhány jelentéséről lesz szó: Igekötő hozzáadásával képezhetünk a folyamatos igéből befejezettet, amely ekkor a cselekvés befejezettségét jelöli. Pl.: писать – написать (ír – megír) Я написал письмо. Megírtam a levelet. готовить – приготовить (készít - elkészít) Она приготовила обед. Elkészítette az ebédet. Ha igekötőt teszünk a folyamatos igéhez, a befejezett alak jelölheti a cselekvés kezdetét. смотреть – посмотреть (néz – ránéz) смеяться – засмеяться (nevet – elneveti magát) Моя подруга посмотрела на меня и засмеялась. A barátnőm rám nézett és elnevette magát. A „по-” igekötővel képzett befejezett ige azt is kifejezheti, hogy a cselekvés időben korlátozott: „egy keveset”, „nem sokáig” végezzük. сидеть [...]

Orosz igekötők, igekötős igék

Jellegzetes orosz igekötők következnek, természetesen példamondatokkal. (Az igepárok első tagja mindig a befejezett, a második pedig a folyamatos ige. Ez a soerrend az oroszokra jellemző, mi éppen fordítva szoktuk őket megtanulni.) В-, во-  Jelentése: befelé, valaminek a belsejébe войти / входить (bemenni) Директор входит в бюро. Az igazgató bemegy az irodába. Он вошёл в дом. Bement a házba. Вы-  1. Jelentése: kifelé выйти / выходить (kimenni) Выйти из комнаты. (Játék: kb. a Pánikszobának felel meg.) вынести / выносить (kivinni) Кошка вынесла из пожара котят. A cica kivitte a kölykeit a tűzből. 2. Jelentése: befejezni egy cselekvést выучить / учить (megtanulni / tanulni) Я выучила новые слова. Megtanultam az [...]

Az orosz igeragozás. Múlt idő

Az orosz igéket múlt időben alig kell ragozni. Mindenesetre kevesebb a végződés, mint a magyarban.   Csak arra kell figyelni, mennyi van az alanyból, és milyen nemű. Ha csak egy van az alanyból, akkor azt kell nézni, milyen nemű. Többes számban már ezt sem. Most együtt tárgyaljuk a folyamatos és befejezett igéket, mert alig van különbség.  Először lássuk az alaptáblázatot! Szemléltetésre a «писать» (írni) és «читать» (olvasni) igéket használjuk. Folyamatos igék Befejezett igék я, ты, он писал, читал (hímnemű alanynál) я, ты, она писала, читала (nőnemű alanynál) оно писало, читало (semleges nemű alanynál) я, ты, он написал, прочитал (hímnemű alanynál) я, ты, она [...]

Load More Posts
Go to Top