Страстная неделя – Nagyhét

A nagyhét eseményeiről nem egyformán emlékeznek meg a nyugati és a pravoszláv keresztények. Míg a pravoszláv egyházban ennek a hétnek minden egyes napja rendkívüli jelentőséggel bír, addig a nyugati keresztények (keresztyének) többsége inkább csak a nagycsütörtökkel kezdődő időszakra figyel. Страстная неделя особый период в христианстве.  A nagyhét különleges időszak a kereszténységben. Согласно древнему обычаю она начинается в воскресенье и заканчивается в субботу. Az ősi hagyomány szerint vasárnap kezdődik és szombaton ér véget. В начале страстной недели Иисус Христос въехал в Иерусалим, а в пятницу был распят. A nagyhét kezdetén Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, pénteken pedig keresztre [...]