főnév

Főoldal/Címke főnév

június 2020

Az orosz főnevek többes száma

Az orosz főnevek többnyire egyes és többes számban használhatók. A többes számot általában a szó végén jelöljük. Többes számban esetleg a szótő is megváltozhat és a hangsúly is eshet máshová. (A hangsúlyokat aláhúzás jelöli). Ы-re végződnek: A hímnemű, kemény mássalhangzóra végződő főnevek. Pl.: завод, заводы - üzem Az а-ra végződő nőnemű főnevek. Pl.: газета, газеты - újság; машина, машины - üzlet Kivétel: сосед, соседи - szomszéd И-re végződnek: A й-re végződő hímnemű főnevek. pl.: музей, музеи - múzeum A я-ra végződő nőnemű főnevek. pl.: деревня, деревни - falu; линия, линии - vonal A lágy végű (lágyságjelre végződő) [...]

január 2017

Orosz főnévragozás. Kivételek

EEz a bejegyzés nem igazi, hagyományos nyelvtankönyvbe való. A főnévragozási táblázatokból  néhány sehová sem illeszthető kivételt tartalmaz. Lehet, hogy néhányan majd megköveznek engem ezekért a példákért, mert különösebb rendszer nélkül, csak "úgy" bemutatom néhány főnév ragozását. Tekintsd úgy, hogy - teljesség nélkül - olyan főneveket találsz itt, amelyeknek a ragozásával meggyűlne a bajod.   Orosz főnévragozás. Kivételek. Egyes szám Az esetek sorrendje: alany, tárgy, birtokos, részes, eszköz, elöljárós Hímnem: путь (út), путь, пути, пути, путём, о пути Nőnem: мать (anya), мать, матери, матери, матерью, о матери дочь (lánygyerek), дочь, дочери, дочери, дочерью, о дочери Semleges nem: [...]

november 2016

Mindannyiunk kedvence: a кофе

Bár az oroszok még mindig elsősorban a teázás hívei, és az egyik kedvenc mondatuk minden bizonnyal a "Чайку попьём?", de a kávézás szokása és különlegességei már Oroszországba is begyűrűztek. Mint minden idegen dolog, ez is gazdagítja a nyelvet, de egyúttal számtalan problémát és fejtörést okoz a kiejtés, az írásmód, de még a szavak neme miatt is. Nem is gondolnánk, hogy egy olyan régen meghonosodott szó, mint a кофе, szintén vitákat vált ki. Nem elég, hogy sok kávézó itallapján semleges neműnek veszik, még olyanok is akadnak, akik síkra szállnak ennek a változatnak a védelmében, mondván a [...]

április 2015

Az orosz női családnevek

Az orosz női családnevek általában különböznek a férfiak által használt formáktól. Lássuk, milyen szabályok szerint képezzük a női alakokat! A felsorolás természetesen nem teljes, csak a legfontosabb típusokat említjük meg. 1. Ha a férfi családnév -ов, -ев, -ин képzőre végződik, a női családnevet csak egy -a különbözteti meg. Ekkor a rövid alakú melléknevek mintájára ragozzuk őket. Például: Пугачёва, Романова,  Дмитриева, Путина, Пушкина 2. Ha a férfinév végződése: -ый, -ий, -ой, akkor a női alak vége alanyesetben -ая. Ebben az esetben a családi nevet úgy ragozzuk, mint egy teljes alakú melléknevet. Például: Ковалевская, Толстая 3. Ha [...]

augusztus 2014

Az orosz főnevek eszközesete (elöljárószó nélkül)

Az alábbiakban azokat nyelvi helyzeteket ismerheted meg, amelyekben az orosz főnevek eszközhatározós esetbe kerülnek. A) A főnév előtt nincs elöljárószó: 1. A cselekvés, tevékenység eszközét fejezi ki a főnév. (eszközhatározó) Я пишу карандашом или ручкой. Ceruzával vagy tollal írok. 2. Időpontot is kifejezhetünk eszközesettel. утром (reggel), вечером (este), ночью (éjszaka) 3. A közlekedési eszközök megnevezésére is jó. (Korlátozottan.) eхать поездом – vonattal utazni (ugyanúgy: на поезде - vonaton) лететь самолётом – repülővel utazni (ugyanúgy: на самолёте - repülőn) 4. Néhány melléknév eszközesetet vonz. довольный  - jelentése: elégedett Шеф доволен успехами. (Вообще есть такой?) A főnök elégedett az eredményekkel. (Van ilyen?) бедный – jelentése: szegény valamiben Рыба бедна калориями. A hal kalóriában szegény. богатый – jelentése: gazdag valamiben Мясо [...]

Az orosz főnévragozás – részes eset 1.

Kép: Москва, Красная площадь, Храм Василия Блаженного Ebben a bejegyzésben azokat a lehetőségeket vesszük végig, amelyekben az orosz főnevek részes esetbe kerülnek. Elöljárószó nélkül 1. Részes esetet vonzó igék után: давать / дать – adni valakinek Библиотекарь дал ученику читательский билет. A könyvtáros odaadta a diáknak az olvasójegyet. дарить / подарить – ajándékozni valakinek Я подарила маме одеколон. A mamának parfümöt ajándékoztam. говорить / сказать – mondani valakinek Я сказала подруге, что я не могу прийти вечером. Mondtam a barátnőmnek, hogy nem tudok jönni este. помогать / помочь – segíteni valakinek Дочь всегда помогает матери по хозяйству. Az anyának mindig segít a lánya a házimunkában. показывать / показать – megmutatni valakinek Мужчина показал туристу на карте нужную улицу. [...]

Az orosz főnevek birtokos esetben

 Az orosz főnévnek birtokos esetben több jelentése is lehet. Elöljárószó nélkül kifejezi a birtokost. A magyar nyelvben elöl áll a birtokost jelölő szó, azután következik a birtok. Például: a fiú(nak a) könyve. A birtokos jelző ragját (-nak a, -nek a) nem mindig használjuk. Az oroszban azonban megfordul ez a szórend: a birtokos szerkezetben elöl áll a birtok és utána következik a kötelezően birtokos esetbe tett birtokos.  Például: мяч мальчика (a fiú labdája), мяч девочки (a lány labdája), берег озера (a tó partja), мяч детей (a gyerekek labdája) Я читаю письмо брата. (A fivérem levelét olvasom.) Это фото сестры. (Ez a lánytestvérem fotója.) Дети отвечают [...]

július 2014

Az orosz főnevek többes száma. Kivételek

Az orosz főnevek többes számú alakjai között is vannak kivételek, különlegességek: 1. небо - небеса    (ég);     чудо - чудеса   (csoda) 2. Néhány szónak kétféle többes száma van. Ekkor más a jelentésük is.   лист бумаги (papírlap) - листы бумаги лист дерева (falevél) - листья дерева пропуск, пропуски (mulasztás, hiányzás) пропуск, пропуска (belépési engedély) 3. Hasonlít egymásra a következő két szó alakja, de a jelentésük teljesen más: цвет, цвета (színek) цветок, цветы (virágok) 4. Előfordul, hogy teljesen más lesz a többes számú szó: человек, люди (ember) De: számnevek után, ha többes szám birtokos eset [...]

Az orosz főnevek többes számáról egyszerűen

Az orosz főnevek többnyire egyes és többes számban használhatók. A többes számot általában a szó végén jelöljük. Ebben a bejegyzésben nem nézünk át minden lehetőséget, a cél inkább az, hogy átfogó képet kapj a legfontosabb végződésekről. Többes számban esetleg a szótő is megváltozhat és a hangsúly is eshet máshová. (A hangsúlyokat aláhúzás vagy a vastagon szedett betűk jelölik). Ы-re végződnek: A hímnemű, kemény mássalhangzóra végződő főnevek. Pl.: завод, заводы - üzem; фильм, фильмы - film; магазин, магазины - üzlet Az а-ra végződő nőnemű főnevek. Pl.: газета, газеты - újság; машина, машины - gép, autó И-re [...]

Az orosz főnevek neme. Lágy végű főnevek

Ez a bejegyzés Az orosz főnevek neme című folytatása. Az orosz nyelvben a lágy mássalhangzóra végződő főnevek  lehetnek különösebb ok és magyarázat nélkül HÍM- és NŐNEMŰEK. Ezt meg kell tanulni! Könnyítések azonban itt is vannak. HÍMNEMŰEK 1. A -тель és az -арь képzők hímneművé teszik a főneveket. Pl. читатель - olvasó, писатель - író, библиотекарь - könyvtáros. (Vigyázat: a метель - hóvihar, артель - banda szavak nőneműek, de ezekben a -тель nem képző!) 2. A hónapok nevei mind hímneműek: январь, февраль, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь NŐNEMŰEK 1.  Az -ость és a -есть képzőre végződő főnevek. Pl.  новость - újdonság, hír, радость - öröm, промышленность - ipar, свежесть [...]

Load More Posts
Go to Top