főnév

Főoldal/Címke főnév

június 2020

Az orosz főnevek többes száma

Az orosz főnevek többnyire egyes és többes számban használhatók. A többes számot általában a szó végén jelöljük. Többes számban esetleg a szótő is megváltozhat és a hangsúly is eshet máshová. (A hangsúlyokat aláhúzás jelöli). Ы-re végződnek: A hímnemű, kemény mássalhangzóra végződő főnevek. Pl.: завод, заводы - üzem Az а-ra végződő nőnemű főnevek. Pl.: газета, газеты - újság; машина, машины - üzlet Kivétel: сосед, соседи - szomszéd И-re végződnek: A й-re végződő hímnemű főnevek. pl.: музей, музеи - múzeum A я-ra végződő nőnemű főnevek. pl.: деревня, деревни - falu; линия, линии - vonal A lágy végű (lágyságjelre végződő) [...]

január 2017

Orosz főnévragozás. Kivételek

EEz a bejegyzés nem igazi, hagyományos nyelvtankönyvbe való. A főnévragozási táblázatokból  néhány sehová sem illeszthető kivételt tartalmaz. Lehet, hogy néhányan majd megköveznek engem ezekért a példákért, mert különösebb rendszer nélkül, csak "úgy" bemutatom néhány főnév ragozását. Tekintsd úgy, hogy - teljesség nélkül - olyan főneveket találsz itt, amelyeknek a ragozásával meggyűlne a bajod.   Orosz főnévragozás. Kivételek. Egyes szám Az esetek sorrendje: alany, tárgy, birtokos, részes, eszköz, elöljárós Hímnem: путь (út), путь, пути, пути, путём, о пути Nőnem: мать (anya), мать, матери, матери, матерью, о матери дочь (lánygyerek), дочь, дочери, дочери, дочерью, о дочери Semleges nem: имя [...]

november 2016

Mindannyiunk kedvence: a кофе

  Bár az oroszok még mindig elsősorban a teázás hívei, és az egyik kedvenc mondatuk minden bizonnyal a "Чайку попьём?", de a kávézás szokása és különlegességei már Oroszországba is begyűrűztek. Mint minden idegen dolog, ez is gazdagítja a nyelvet, de egyúttal számtalan problémát és fejtörést okoz a kiejtés, az írásmód, de még a szavak neme miatt is. Nem is gondolnánk, hogy egy olyan régen meghonosodott szó, mint a кофе, szintén vitákat vált ki. Nem elég, hogy sok kávézó itallapján semleges neműnek veszik, még olyanok is akadnak, akik síkra szállnak ennek a változatnak a védelmében, mondván a [...]

április 2015

Az orosz női családnevek

Az orosz női családnevek általában különböznek a férfiak által használt formáktól. Lássuk, milyen szabályok szerint képezzük a női alakokat! A felsorolás természetesen nem teljes, csak a legfontosabb típusokat említjük meg.     1. Ha a férfi családnév -ов, -ев, -ин képzőre végződik, a női családnevet csak egy -a különbözteti meg. Ekkor a rövid alakú melléknevek mintájára ragozzuk őket. Például: Пугачёва, Романова,  Дмитриева, Путина, Пушкина   2. Ha a férfinév végződése: -ый, -ий, -ой, akkor a női alak vége alanyesetben -ая. Ebben az esetben a családi nevet úgy ragozzuk, mint egy teljes alakú melléknevet. Például: Ковалевская, Толстая [...]

augusztus 2014

Az orosz főnevek eszközesete (elöljárószó nélkül)

Az alábbiakban azokat nyelvi helyzeteket ismerheted meg, amelyekben az orosz főnevek eszközhatározós esetbe kerülnek.   A) A főnév előtt nincs elöljárószó:   1. A cselekvés, tevékenység eszközét fejezi ki a főnév. (eszközhatározó) Я пишу карандашом или ручкой. Ceruzával vagy tollal írok.     2. Időpontot is kifejezhetünk eszközesettel. утром (reggel), вечером (este), ночью (éjszaka)     3. A közlekedési eszközök megnevezésére is jó. (Korlátozottan.) eхать поездом – vonattal utazni (ugyanúgy: на поезде - vonaton) лететь самолётом – repülővel utazni (ugyanúgy: на самолёте - repülőn)     4. Néhány melléknév eszközesetet vonz. довольный  - jelentése: elégedett Шеф доволен успехами. (Вообще есть такой?) A főnök elégedett az eredményekkel. (Van ilyen?)   бедный – jelentése: szegény valamiben Рыба бедна калориями. A [...]

Az orosz főnévragozás – részes eset 1.

Ebben a bejegyzésben azokat a lehetőségeket vesszük végig, amelyekben az orosz főnevek részes esetbe kerülnek. Elöljárószó nélkül 1. Részes esetet vonzó igék után: давать / дать – adni valakinek Библиотекарь дал ученику читательский билет. A könyvtáros odaadta a diáknak az olvasójegyet.   дарить / подарить – ajándékozni valakinek Я подарила маме одеколон. A mamának parfümöt ajándékoztam.   говорить / сказать – mondani valakinek Я сказала подруге, что я не могу прийти вечером. Mondtam a barátnőmnek, hogy nem tudok jönni este.   помогать / помочь – segíteni valakinek Дочь всегда помогает матери по хозяйству. Az anyának mindig segít a lánya a házimunkában.   показывать / показать – megmutatni valakinek Мужчина показал туристу на карте нужную улицу. A férfi megmutatta a [...]

Az orosz főnevek birtokos esetben

  Az orosz főnévnek birtokos esetben több jelentése is lehet. Elöljárószó nélkül kifejezi a birtokost.   A magyar nyelvben elöl áll a birtokost jelölő szó, azután következik a birtok. Például: a fiú(nak a) könyve. A birtokos jelző ragját (-nak a, -nek a) nem mindig használjuk. Az oroszban azonban megfordul ez a szórend: a birtokos szerkezetben elöl áll a birtok és utána következik a kötelezően birtokos esetbe tett birtokos.  Például: мяч мальчика a fiú labdája мяч девочки a lány labdája берег озера a tó partja мяч детей a gyerekek labdája Я читаю письмо брата. (A fivérem levelét olvasom.) Это фото сестры. (Ez a [...]

Az orosz főnevek ragozása többes számban

  Első típus. Hímnem     Eset Kemény mássalhangzóra végződő főnevek Lágy mássalhangzóra végződő - й-re végződő főnevek Alany заводы /  ученики огни герои Tárgy  заводы  /учеников огни героев Birtokos  заводов  /учеников огней героев Részes  заводам /  ученикам огням героям Eszköz заводами  /учениками огнями героями Elöljárós  о заводах / об учениках об огнях о героях   Megjegyzések: Словарь / Szótár: завод (üzem), ученик (tanuló), огонь (tűz), герой (hős) Tárgyesetben az élő főnevek végződése megegyezik a birtokos esetével, az életteleneké pedig az alany esetével. Ha a főnév többes számban ья–ra végződik, a többes birtokos végződés: -ьев (братья – братьев; листья – листьев; стулья – стульев. Kivétel: друзья [...]

Az orosz főnevek ragozása. Egyes szám

Ebben a bejegyzésben "töményen" táblázatokat találsz. Ha önállóan tanulsz oroszul, és nincs egy tanár, aki mutassa az utat, akkor van egy nagyon fontos tanácsom! Ne kezdd el tanulni a táblázatokat, hanem csak használd egy olyan lehetőségnek, ahonnan kipuskázhatod a végződéseket! Nézd át, ismerkedj meg a rendszerrel, azután pedig csak akkor kukkants bele, ha valamit konkrétan keresel!  Ha mégis meg akarod tanulni, akkor táblázatonként és esetenként tedd! A kis lépésekhez több türelem kell, de sokkal tartósabb az eredményük. :)   Első típus А) Ide tartoznak a kemény mássalhangzóra végződő hímnemű főnevek.   Eset  Élőt jelent Élettelent [...]

július 2014

Az orosz főnevek többes száma. Kivételek

Az orosz főnevek többes számú alakjai között is vannak kivételek, különlegességek: 1. небо - небеса    (ég);     чудо - чудеса   (csoda) 2. Néhány szónak kétféle többes száma van. Ekkor más a jelentésük is.   лист бумаги (papírlap) - листы бумаги лист дерева (falevél) - листья дерева пропуск, пропуски (mulasztás, hiányzás) пропуск, пропуска (belépési engedély) 3. Hasonlít egymásra a következő két szó alakja, de a jelentésük teljesen más: цвет, цвета (színek) цветок, цветы (virágok) 4. Előfordul, hogy teljesen más lesz a többes számú szó: человек, люди (ember) De: számnevek után, ha többes szám birtokos eset [...]

Load More Posts
Go to Top