folyamatos

Főoldal/Címke folyamatos

március 2015

Az orosz igék jövő ideje

  Jövő időben is érvényes, hogy a magázásra a többes szám 2. személyt használják. A szövegkörnyezetből derül ki, melyik személyt jelenti az ige. A hangsúlyos szótagot aláhúzással jelölöm. A biztonság kedvéért emlékeztetőül leírom itt is: az a szótag, amelyikben „ё” van, mindig hangsúlyos. Hangsúlyos a „вы” igekötő is a befejezett igékben. A „-ся” úgy „viselkedik”, mint jelen időben. A „быть” ragozása: я буду én fogok ты будешь te fogsz он / она / оно будет ő fog мы будем mi fogunk вы будете ti fogtok / ön fog / önök fognak они будут ők fognak Tehát az összetett [...]

november 2014

Az orosz igeszemlélet. Hogyan képezzük a befejezett igéket igekötőkkel?

Az alábbi bejegyzésben a befejezett igék képzéséről és néhány jelentéséről lesz szó: Igekötő hozzáadásával képezhetünk a folyamatos igéből befejezettet, amely ekkor a cselekvés befejezettségét jelöli. Pl.: писать – написать (ír – megír) Я написал письмо. Megírtam a levelet. готовить – приготовить (készít - elkészít) Она приготовила обед. Elkészítette az ebédet. Ha igekötőt teszünk a folyamatos igéhez, a befejezett alak jelölheti a cselekvés kezdetét. смотреть – посмотреть (néz – ránéz) смеяться – засмеяться (nevet – elneveti magát) Моя подруга посмотрела на меня и засмеялась. A barátnőm rám nézett és elnevette magát. A „по-” igekötővel képzett befejezett ige azt is kifejezheti, hogy a cselekvés időben korlátozott: „egy keveset”, „nem sokáig” végezzük. сидеть – посидеть (ül – ücsörög) читать – почитать (olvas [...]

szeptember 2014

Az orosz igeszemlélet. Bevezetés

Az orosz igék jellemző sajátossága, hogy a legtöbbjüknek két alakja van, amelyek szemléletben különböznek, és igepárt alkotnak. Az egyik alak a folyamatos ige (глагол несовершенного вида), a másik a befejezett ige (глагол совершенного вида). Néhány példa:   Folyamatos igék (несовершенный вид) Befejezett igék (совершенный вид) читать (olvasni) прочитать писать (írni) написать вставать (felállni, felkelni) встать изучать (tanulni, tanulmányozni) изучить строить (építeni) построить смотреть (nézni) посмотреть   Mint látható, háromféleképpen különböztetjük meg őket. Igekötővel: написать, прочитать –ва képzővel: вставать A szótő végén levő képzővel: изучать - изучить   Az igepárok nemcsak alakjukban, hanem az igeidők képzésében és jelentésükben is különböznek.    A folyamatos igék jelentése: Csak a [...]

Go to Top