Felszólító mód az orosz nyelvben

Az orosz nyelvben csak egyes és többes szám 2. személyben vannak felszólító igealakok (te, ti, ön, önök).   Egyes szám: Ha az egyes szám 1. személyű igealak tövében mássalhangzó van, és a hangsúly a szó végére esik: учу (tanulok), пишу (írok), скажу (mondom, mondok), говорю (beszélek) akkor a felszólító mód végződése „-и”: учи, пиши, скажи, говори Ezen nem változtat, ha az ige „вы-” igekötőt kap, és a hangsúly átkerül az igekötőre: выучи (tanuld meg!) Ha a szótőben magánhangzó van, és a végződés „-ю”: читаю (olvasok), гуляю (sétálok), изучаю (tanulmányozok) akkor a felszólító mód jele a [...]