Felszólító mód az orosz nyelvben

Kép: Коломна Ezen a honlapon a nyelvtani cikkek azt szolgálják, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse! Az orosz nyelvben csak egyes és többes szám 2. személyben vannak felszólító igealakok (te, ti, ön, önök). Egyes szám: Ha az egyes szám 1. személyű igealak tövében mássalhangzó van, és a hangsúly a szó végére esik, akkor a felszólító mód végződése „-и”: учу (tanulok) - учи пишу (írok) - пиши скажу [...]