Az orosz birtokos névmások. Egyes szám

A birtokos névmások minden nyelvben nagyon fontosak, azt fejezik ki, hogy egy birtok kihez tartozik. Kérdésük az orosz nyelvben: Чей? (Kié? hímnemben)  Чья? (Kié? nőnemben) Чьё? (Kié? semleges nemben) Чьи? (Kié? többes számban)   A birtokos névmást mindig egyeztetjük a főnévvel nemben, számban és esetben.   Ebben a bejegyzésben csak az egyes számú birtokos névmásokról van szó,  a többes számúak ragozása itt található.   Egyes szám 1. személyű birtokos, hímnemű birtok Alanyeset мой отец / мой дом apám / házam Tárgyeset моего отца / мой дом apámat / házamat Birtokos eset моего отца / моего дома apámnak a… [...]