birtokos eset

Főoldal/Címke birtokos eset

december 2014

Orosz igevonzatok – birtokos eset

Az orosz nyelvben is beszélünk vonzatokról: az igéknek, a belőlük képzett főneveknek, az elöljárószóknak és a mellékneveknek is van vonzatuk. Fontos tudni, hogy ilyenek a magyar nyelvben is vannak, a nyelvtanórán állandó határozóknak hívjuk őket. Néhány példa biztosan segít megérteni, miről van szó: bízik valakiben, hisz valakinek, megszabadul valamitől (igék) gazdag valamiben, hűséges valakihez (melléknevek) A nehézséget az szokta okozni, hogy nem egyeznek meg minden nyelvben a vonzatok, tehát pl. magyarul azt mondjuk: "zavar valakit", oroszul meg azt: "zavar valakinek". A tárgyesetet vonzó igéket itt találod. Az alábbiakban következzenek a legismertebb birtokos esetet vonzó igék. Az igepárok [...]

augusztus 2014

Az orosz főnevek birtokos esetben

 Az orosz főnévnek birtokos esetben több jelentése is lehet. Elöljárószó nélkül kifejezi a birtokost. A magyar nyelvben elöl áll a birtokost jelölő szó, azután következik a birtok. Például: a fiú(nak a) könyve. A birtokos jelző ragját (-nak a, -nek a) nem mindig használjuk. Az oroszban azonban megfordul ez a szórend: a birtokos szerkezetben elöl áll a birtok és utána következik a kötelezően birtokos esetbe tett birtokos.  Például: мяч мальчика (a fiú labdája), мяч девочки (a lány labdája), берег озера (a tó partja), мяч детей (a gyerekek labdája) Я читаю письмо брата. (A fivérem levelét olvasom.) Это фото сестры. (Ez a lánytestvérem fotója.) Дети отвечают [...]

Go to Top