Ezen a honlapon minden nyelvtani cikk azt szolgálja, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse!

A folyamatos és befejezett igék közti alapvető különbségek után még nagyon sok kiegészítés következhetne. Ezek között vannak fontosabbak, és olyanok is, amelyekkel ráérünk még. Először lássuk azokat az eseteket, amikor bizonyos igék meghatározzák, folyamatos vagy befejezett főnévi igenevet kell-e utánuk használni.

Mikor használunk folyamatos igéket?

A cselekvés kezdetét, folyamatát és befejezését kifejező igék után csak folyamatos szemléletű főnévi igenevek állhatnak.

начинать – начать (elkezd)

«Он начинает сердиться» (filmcím)

Megharagszik… (Tkp.: elkezd haragudni)

Ребёнок начал говорить рано.

A gyerek korán kezdett beszélni.

продолжать (folytat)

Он продолжает сниматься в кино.

Folytatja a filmezést.

кончать – кончить (befejez)

Мы уже кончаем обсуждать этот вопрос.

(Lassan már) befejezzük ennek a kérdésnek a megvitatását.

Он кончил писать письмо.

Befejezte a levél írását.

бросать – бросить (abbahagy)

Что происходит с человеком, когда он бросает курить?

Mi történik az emberrel, amikor abbahagyja a dohányzást?

Он заболел и бросил заниматься спортом.

Megbetegedett, és abbahagyta a sportolást.