Jellegzetes orosz igekötők következnek, természetesen példamondatokkal.

(Az igepárok első tagja mindig a befejezett, a második pedig a folyamatos ige. Ez a soerrend az oroszokra jellemző, mi éppen fordítva szoktuk őket megtanulni.)

В-, во- 

Jelentése: befelé, valaminek a belsejébe

войти / входить (bemenni)

Директор входит в бюро.

Az igazgató bemegy az irodába.

Он вошёл в дом.

Bement a házba.

Вы- 

1. Jelentése: kifelé

выйти / выходить (kimenni)

Выйти из комнаты. (Játék: kb. a Pánikszobának felel meg.)

вынести / выносить (kivinni)

Кошка вынесла из пожара котят.

A cica kivitte a kölykeit a tűzből.

2. Jelentése: befejezni egy cselekvést

выучить / учить (megtanulni / tanulni)

Я выучила новые слова.

Megtanultam az új szavakat.

выстирать / стирать (kimosni / mosni)

Мама выстирала новое платье.

A mama kimosta az új ruhát.

выспаться/ высыпаться (kialussza magát)

В воскресенье я очень хорошо выспался.

Vasárnap jól kialudtam magam.

За-

1. Jelentése: valami mögé

забежать / забегать (beszalad valami mögé)

Мальчик забежал за угол дома.

A fiú beszaladt a ház sarka mögé.

2. Jelentése: messzire

зайти / заходить (messzire menni)

Как далеко можно зайти в лес?

Milyen messzire lehet bemenni az / egy erdőbe?

Дети далеко зашли от дома.

A gyerekek messzire elmentek a háztól.

3. Jelentése: kitérő útközben

зайти / заходить (valakihez, valahová út közben bemenni)

Я всегда захожу к подруге по пути домой.

Útban hazafelé mindig bemegyek a barátnőmhöz.

4. Jelentése: valamit túlzásba vinni

заработаться (túlságosan belefeledkezni a munkába)

Вчера вечером я заработалaсь и забылa о времени.

Tegnap este nagyon belefeledkeztem a munkába és elfelejtkeztem az időről (az idő múlásáról).

заговориться (nagyon belemerülni a beszélgetésbe)

Мы заговорились и подруга ушла домой только вечером.

Nagyon belemerültünk a beszélgetésbe, és a barátnőm csak este ment haza.

До-

Jelentése: valameddig, valaminek a határáig

дойти / доходить (elmenni valameddig)

Как дойти до вас?

Hogy lehet elmenni hozzátok?

доехать / доезжать (valameddig járművel elmenni)

Как доехать до Красной площади?

Hogy lehet eljutni a Vörös térig?

O- / об- / обо-

1. Jelentése: valamit körüljárni

обойти / обходить  (körüljár)

Он обошёл вокруг дома.

Körüljárta a házat.

2. Jelentése: végigjár, teljesen bejár

обойти / обходить (végigjár, teljesen bejár)

Каждый Новый год мы обходим  всех друзей.

Minden Újévkor (az oroszoknál ez a szilvesztert jelenti) elmegyünk minden barátunkhoz.

3. Jelentése: kikerül

обойти / обходить (elmegy mellette)

Я обошла мужчину, который стоял на пути.

Kikerültem a férfit, aki az úton állt.

От- / ото-

Jelentése: eltávolodik valamitől, valakitől

отойти / отходить (elmegy valamitől, valakitől)

Отец отошёл от окна.

Az apa elment az ablaktól.

отплыть / отплывать (elúszik valamitől)

Лодка отплыла от берега.

A csónak elúszott a parttól.

Пере-

1. Jelentése: át-, az egyik oldalról a másikra

перейти / переходить (átmenni)

Они перешли (через) улицу.

Átmentünk az utcán.

2. Jelentése: egyik helyről a másikra

переехать \ переезжать (átköltözni)

Семья переехала на новую квартиру.

A család új lakásba költözött.

пересесть / пересаживаться (átülni)

Гости пересели с дивана за обеденный стол.

A vendégek átültek a díványról az ebédlőasztalhoz.

3. Jelentése: valamit újra megcsinálni

переписать / переписывать (átírni)

Школьник переписал сочинение.

A kisdiák átírta a fogalmazást.

переработать / перерабатывать (átdolgozni)

Я переработала статью.

Átdolgoztam a cikket.

4. Jelentése: túlságosan

пересолить / пересаливать (elsózni)

Бабушка пересолила суп.

A nagymama elsózta a levest.

переварить / переваривать (túlfőz)

Хозяйка переварила картошку.

A háziasszony szétfőzte / túl sokáig főzte a krumplit.

под-, подо-

Jelentése: közeledés valamihez vagy valakihez látható távolságról, nem túl messziről. Persze ennek az igekötőnek is több jelentése van, de ez a legáltalánosabb. A mozgást jelentő igéknél már volt szó róla.

Мы постепенно подъезжаем к самому интересному месту национального парка.

Lassan közeledünk (járművel) a nemzeti park legérdekesebb részéhez.

Он подплыл к берегу.

Odaúszott aparthoz.

Я подошла к дереву.

Odamentem a fához.

при-

Jelentése: közeledés, hozzácsatolás, kapcsolódás. Mozgást jelentő igékkel – az előző igekötővel szemben – távolabbról való közeledést jelent.

Отец пришёл домой в семь часов вечера.

Apa este hétkor jött haza.

Наконец-то наступило лето, и внуки приехали в деревню к бабушке.

Végre-valahára beköszöntött a nyár, és az unokák eljöttek a nagymamához falura.

Друг принёс мне хорошую книгу.

A barátom érdekes könyvet hozott nekem.

Мама пришила пуговицу к рубашке.

A mama felvarrta a gombot az ingre.

про-

1. jelentése: valamin keresztül áthalad

Мы прошли через туннель.

Átmentünk az alagúton.

2. jelentése: elmenni valami mellett

Мимо нас проехал автомобиль..

Egy autó ment el mellettünk.

Мяч пролетел мимо ребёнка.

A labda elrepült a gyerek mellett.

jelentése: meghatározott mennyiséget

Он проболел месяц.

Egy hónapig volt beteg.

Летом мы прожили на даче две недели.

Nyáron két hetet töltöttünk a nyaralóban.

Вчера мы прошли 10 километров.

Tegnap 10 km-t mentünk.

4. jelentése: téves, hibás csеlekvés

Я проспал и опоздал на работу.

Elaludtam és elkéstem a munkából.

Они проехали свою остановку.

Túlmentek a megállón. (Tévedésből tovább utaztak.)

раз-

1. jelentés: részekre osztani

Ребёнок разбил стакан.

A gyerek eltörte a poharat.

Бабушка разрезала хлеб пополам.

A nagymama kettévágta a kenyeret.

2. jelentése: szét-, egy pontból több helyre

Cтуденты разошлись по комнатам.

A hallgatók szétszéledtek, mindenki a szobájába ment.

с- / со-

1. jelentése: valaminek a felületéről eltávolítani

Я каждый день стираю пыль с мебели.

Minden nap letörlöm a bútorról a port.

Учитель сказал: «Сотри с доски

A tanár azt mondta: „Töröld le a táblát!”

2. jelentése: lefelé

Они сошли с горы.

Lejöttek a hegyről.

3. jelentése: egyszeri, oda-vissza történő cselekvés

Он сходил в магазин за молоком.

Elment a boltba tejért.

Вчера вечером мы сходили в кино.

Tegnap este moziba mentünk.

Мама сводила больного ребёнка к врачу.

A mama elvitte a beteg gyereket az orvoshoz.

у-

1. jelentése: eltávolítás

Cын наконец-то убрала вещи в шкаф.

A fiam végre elpakolta a holmiját a szekrénybe.

После обеда дети убрали посуду со стола.

Ebéd után a gyerekek leszedték az edényt az asztalról.

2. jelentése: egyszeri cselekvés

Возле дороги я увидел котёнка.

Az út mellett megláttam egy cicát.

Он услышал свой голос на записи и удивился.

Meghallotta a saját hangját a felvételen és elcsodálkozott.

Ezen a honlapon minden nyelvtani cikk azt szolgálja, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse!