Kép: Москва, Храм Христа Спасителя

Ezen a honlapon a nyelvtani cikkek azt szolgálják, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse!

Most a в és a на elöljárószóval képzett időhatározókat vizsgáljuk meg.

Tárgyesettel

Ha a Когда? kérdésre válaszolunk, a következő lehetőségek vannak:

Az óra kifejezése:

в два часа (kettőkor), в пять часов (öt órakor)

Mely napokon:

в понедельник (hétfőn), в пятницу (pénteken)

A момент (pillanat) és a минута (perc) szavakkal:

в этот момент (ebben a pillanatban), в следующую минуту (a következő percben)

A napok, napszakok és az этот, тот szó összekapcsolásakor:

в этот день (ezen a napon), в эту среду (ezen a szerdán), в эту ночь (ezen az éjszakán)

в тот день (azon a napon), в то воскресенье (azon a vasárnapon), в тот вечер (azon az estén)

A погода szóval:

в хорошую погоду (jó időben), в плохую погоду (rossz időben)

A день szóval:

на другой день (másnap), на следующий день (másnap), на второй день (a második napon)

A На какой срок? (Mennyi időre?) kérdésre válaszolva:

сделать в один день (egy nap alatt megcsinálni)

(приехать) на неделю, на два дня (egy hétre, két napra érkezni); на минуту (egy percre)

Elöljárós esettel

A Когда? kérdésre válaszolva:

A неделя szóval:

на этой неделе (ezen a héten), на следующей неделе (a következő héten)

A год szóval:

в этом году (ebben az évben / idén),  в прошлом году (az elmúlt évben / tavaly), в следующем году

A начало és a конец szavakkal:

в начале июля ( július elején), в конце мая (május végén)