A határozói igenevek (magyar példa: olvasva, beszélgetve, elolvasván) az orosz nyelvben is a cselekvés, történés stb. körülményeit fejezik ki. Mindig kiegészítő jellegűek, és mindig az állítmányhoz kapcsolódnak.

A könnyebb megértés kedvéért lássunk egy magyar példát:

A parkban sétálgatva beszélgettek.

Ebben a mondatban a “beszélgettek” a fő cselekvést kifejező  állítmány, a “sétálgatva” pedig a határozói igenév, amely a körülményre utal.

 Lássuk mindezt az orosz nyelvben!

 A határozói igeneveknek két nagy csoportját különböztetjük meg:

    1. a folyamatos szemléletű igékből képzettek
    2. a befejezett szemléletű igékből képzettek

Folyamatos igék:

A jelen idejű szótőből képezhetjük a és az -a képzővel.

cид – я (ülve), читая (olvasva), спеш – а (sietve), стоя (állva), играя  (játszva), говор – я  (beszélve), 

молч – а (hallgatva, azaz nem beszélve)

Azok az igék, amelyeknek tövében – ва – található, a főnévi igenév vagy a múlt idő szótövéből képzik a határozói igeneveket.

узнавая (megismerve)

A -ся végű igékből:

улыба – я сь (mosolyogva), занима – ясь (foglalkozva), одева – ясь (öltözködve)

Ritkán előforduló képző:  az -учи, -ючи.

буду – чи (lévén)

Ezt a határozói igenevet akkor használjuk, ha a fő cselekvés és a kiegészítő tevékenység egy időben zajlik. 

Он завтракает не спеша.   (Nem sietve / ráérősen reggelizik.)

Она смотрит на меня улыбаясь.   (Mosolyogva néz rám.)

Занимаясь спортом можно улучшить настроение. (Sportolva javíthatunk a hangulatunkon.)

Befejezett igék:

A főnévi igenév tövéből képezzük elsősorban a – в –, ritkábban a – вши – vagy a – ши – képzőkkel.

закончи – в (befejezvén), начав (elkezdvén), продав (eladván), сказав (mondván), узнав (megtudván), прочитав (elolvasván), принёс – ши (elhozván)

A – ся végű igékből:

csak a -вшись képzővel: одевши -сь (felöltözvén), проснувши – сь (felébredvén), улыбнувши -сь (elmosolyodván)

Ezt a határozói igenevet akkor használjuk, ha a kiegészítő cselekvés hamarabb történt, mint a fő tevékenység. 

Прочитав книгу, я вернула её в библиотеку. (Elolvasván a könyvet, visszavittem a könyvtárba.)

Кончив работу, мы ушли домой. (Befejezvén a munkát, hazamentünk.)

 

Ezen a honlapon minden nyelvtani cikk azt szolgálja, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse!