Az orosz főnevek többnyire egyes és többes számban használhatók. A többes számot általában a szó végén jelöljük.

Ebben a bejegyzésben nem nézünk át minden lehetőséget, a cél inkább az, hogy átfogó képet kapj a legfontosabb végződésekről.

Többes számban esetleg a szótő is megváltozhat és a hangsúly is eshet máshová.

(A hangsúlyokat aláhúzás vagy a vastagon szedett betűk jelölik).

Ы-re végződnek:

A hímnemű, kemény mássalhangzóra végződő főnevek.

Pl.: завод, заводы – üzem; фильм, фильмы – film; магазин, магазины – üzlet

Az аra végződő nőnemű főnevek.

Pl.: газета, газеты – újság; машина, машины – gép, autó

И-re végződnek:

A йre végződő hímnemű főnevek.

pl.: музей, музеи – múzeum

A я-ra végződő nőnemű főnevek.

pl.: деревня, деревни – falu; станция, станции – állomás

A lágy végű (lágyságjelre végződő)  hímnemű és nőnemű főnevek.

pl.:  площадь, площади – tér (nőnemű); автомобиль, автомобили – autó (hímnemű)

Az ún. “susogó” hangok (ж, ш, щ, ч) után.

pl.: нож, ножи – kés; карандаш, карандаши – ceruza; врач, врачи – orvos; ночь, ночи – éjszaka; роща, рощи – liget

A  к, х, г (“köhögő”) hangok után.

pl.: нога, ноги – láb; старуха, старухи – öregasszony; парк, парки – park

 

A-ra végződnek:

Semleges nemben az o-ra végződő főnevek

pl.: письмо, письма – írott levél; дело, дела – dolog

 

Я-ra végződnek:
 

A e-re végződő semleges nemű főnevek.

pl.: поле, поля – mező; море, моря – tenger; здание, здания – épület

A ё-ra végződő semleges nemű főnevek.

pl.: ружьё, ружья – fegyver

Ezen a honlapon minden nyelvtani cikk azt szolgálja, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse!