Az orosz főnévnek birtokos esetben több jelentése is lehet.

Elöljárószó nélkül kifejezi a birtokost.

A magyar nyelvben elöl áll a birtokost jelölő szó, azután következik a birtok. Például: a fiú(nak a) könyve. A birtokos jelző ragját (-nak a, -nek a) nem mindig használjuk. Az oroszban azonban megfordul ez a szórend: a birtokos szerkezetben elöl áll a birtok és utána következik a kötelezően birtokos esetbe tett birtokos. 

Például:

мяч мальчика (a fiú labdája), мяч девочки (a lány labdája), берег озера (a tó partja), мяч детей (a gyerekek labdája)

Я читаю письмо брата. (A fivérem levelét olvasom.)

Это фото сестры. (Ez a lánytestvérem fotója.)

Дети отвечают на вопросы учителя. (A gyerekek válaszolnak a tanár kérdéseire.)

Elöljárószó nélkül használhatjuk jellemzésre.

Például:

Мой отец высокого роста. (Apám magas termetű.)

На скамейке сидела женщина среднего возраста. (A padon középkorú nő ült.)

Я купила платье зелёного цвета. (Zöld színű ruhát vettem.)

Kifejezheti a tárgy egy részét.

Például:

кусок хлеба (kenyérszelet), ручка двери (ajtókilincs)

A középfokú melléknevekkel az összehasonlító szerkezetekben használjuk. 

Például:

Отец старше матери. (Az apa idősebb az anyánál.)

Дед выше бабушки. (A nagyapa magasabb a nagymamánál.)

Москва больше Одессы. (Moszkva nagyobb Odesszánál.)

A два, три, четыре, пять számnevek után, ha a számneves szerkezet alany- vagy tárgyesetben marad. 

Például:

Egyes szám birtokos eset:

два мальчика (két fiú), три сумки (három táska)

Többes szám birtokos eset:

пять столов (öt asztal)

A határozatlan számnevek után.

Például:

много детей (sok gyerek), мало времени (kevés idő), несколько собак (néhány kutya), большинство людeй (az emberek többsége), множество тьюлпанов (rengeteg tulipán)

A mennyiség jelölésekor.

Például:

кило хлеба (egy kiló kenyér), полкило сахару / сахара (fél kiló cukor), литр молока (egy liter tej), двести грамм сыру (20 dkg sajt)

Olyan tárgyas igék után, amelyeknél a cselekvés csak a tárgy(ak) egy részére irányul.

Például:

Мама налила мне чаю. (A mama öntött nekem teát. – nem az egészet)

Она дала сыну молока. (Tejet adott a fiának. – valamennyit)

Брат принёс мне денег. (A fivérem pénzt hozott nekem. – valamennyit)

Tárgyas igék után tagadáskor.

Például:

Я не понял его вопроса. (Nem értettem meg a kérdését.)

Мы не видели нового фильма. (Nem láttuk az új filmet.)

Он не решил задачи. (Nem oldotta meg a feladatot.)

A нет (nincs)не было (nem volt)не будет (nem lesz) személytelen tagadószók után.

Például:

У меня нет врагов.  (Nincsenek ellenségeim.)

У меня не было денег. (Nem volt pénzem.)

У него не будет трудностей. (Nem lesznek nehézségei.)

Birtokos esetet vonzanak a kívánságot, kérést, követelést jelentő igék.

Például:

хотеть спокойствия (nyugalmat akar), желать успеха (sikert kíván), ждать счастья (várja a szerencsét, boldogságot), просить совета / извинения (tanácsot / elnézést kér)

Birtokos esetet vonzanak például a következő igék:

Például.

бояться – félni

(Я боюсь гриппа. Félek az influenzától.)

избегать – elkerülni

(Почему он избегает встречи с тобой? Miért kerüli el a találkozást veled?)

испугаться – megijedni

(Она испугалась собаки. Megijedt a kutyától.)

касаться – vonatkozik valamire, érint valamit

(Это касается нашего плана. Ez érinti a tervünket, tkp. kapcsolódik  a tervünkhöz.)

стоить – érdemes; nem az árra vonatkozik

(Этот вопрос стоит внимания. Ez a kérdés figyelmet érdemel.)

хватает – elegendő

(У него не хватает времени на отдых. Nincs elég ideje a pihenésre.)

Ezen a honlapon minden nyelvtani cikk azt szolgálja, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse!