AZ OROSZ NYELVBEN A FŐNEVEKNEK HÁROM NEMÜK VAN.

Természetesen hímneműek, nőneműek, semleges neműek. Ezt már a németben megszoktuk, de mennyivel könnyebben meg lehet állapítani, hogy hová soroljuk a дом (ház), a девушка (lány), vagy a здание (épület) szavakat. Persze bosszantó kivételek itt is akadnak, de az orosz szavak többsége egyáltalán nem árul zsákbamacskát.

Íme a „titok” (némileg leegyszerűsítve):

A kemény mássalhangzóra és a Й-re végződő főnevek: HÍMNEMŰEK.

(урок – tanítási óra, город – város)

Az A-ra és a Я-ra végződőek: NŐNEMŰEK.

(река – folyó, бабушка – nagymama, деревня – falu, земля – föld) 

Az  O-ra, E-re, Ё-ra végződőek: SEMLEGES NEMŰEK.

(окно – ablak, письмо – levél, ружьё – fegyver)

A férfinevek HÍMNEMŰEK.

(Иван, Никита, Николай, Евгений)

A női nevek NŐNEMŰEK. 

(Анна, Татьяна

A –МЯ végű főnevek: SEMLEGES NEMŰEK.

Az orosz nyelvben 10 ilyen főnév van.

(имя – név, время – idő, знамя – lobogó, пламя – tűz, племя – törzs, семя – mag, темя – fejtető, стремя – kengyel, бремя – teher , вымя – tehén tőgye)

A lágy mássalhangzóra végződő főnevek: HÍMNEMŰEK vagy NŐNEMŰEK.

(pl.: hímnem: день – nap, огонь – tűz; nőnem: жизнь – élet, ночь – éjszaka, вещь – dolog, holmi)

Ezt külön kell megtanulni.

Az élettelen dolgokat jelentő idegen szavak: SEMLEGES NEMŰEK.

(пальто – kabát, метро, кино – mozi)

Kivétel a кофе – kávé, ami hímnemű!!!

EZEK AZ ALAPSZABÁLYOK, KIVÉTELEK PERSZE VANNAK BŐVEN.

FELADAT:

Milyen neműek a következő szavak?

1. воскресенье (vasárnap) 2. станция (megálló) 3. солнце (Nap) 4. полдень (dél) 5. поезд (vonat) 6. время 7. роса (harmat) 8. туман (köd) 9. озеро (tó) 10. ночь 11. костёр (tűz) 12. молния (villám) 13. речка (kis folyó) 14. ветер (szél) 15. собрание (gyűlés) 16. музей (múzeum) 17. мяч (labda) 18. час (óra – 60 perces) 19. ученик (tanuló) 20. мост (híd) 21. озеро 22. молоко (tej) 23. мать (anya) 24. платье (ruha) 25. карандаш (ceruza)

Figyelem! A megoldás következik!

hímnem: он      nőnem: она    semleges nem: оно

1. воскресенье (оно) 2. станция (она) 3. солнце (оно) 4. полдень (он) 5. поезд (он) 6. время (оно) 7. роса (она) 8. туман (он) 9. озеро (оно) 10. ночь (она) 11. костёр (он) 12. молния (она) 13. речка (она) 14. ветер (он) 15. собрание (оно) 16. музей (он) 17. мяч (он) 18. час (он) 19. ученик (он) 20. мост (он) 21. озеро (оно) 22. молоко (оно) 23. мать (она) 24. платье (оно) 25. карандаш (он)

Ezen a honlapon minden nyelvtani cikk azt szolgálja, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse!