Kép: Коломна

Ezen a honlapon a nyelvtani cikkek azt szolgálják, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse!

Az orosz nyelvben csak egyes és többes szám 2. személyben vannak felszólító igealakok (te, ti, ön, önök).

Egyes szám:

Ha az egyes szám 1. személyű igealak tövében mássalhangzó van, és a hangsúly a szó végére esik, akkor a felszólító mód végződése „-и”:

учу (tanulok) – учи

пишу (írok) – пиши

скажу (mondom, mondok) – скажи

говорю (beszélek) – говори

Ha a szótőben magánhangzó van, és a végződés „-ю”, akkor a felszólító mód jele a „-й”::

читаю (olvasok) – читай

гуляю (sétálok) – гуляй

изучаю (tanulmányozok) – изучай

 

Ha a szótőben mássalhangzó van, és a személyrag egyes szám 1. személyben hangsúlytalan, akkor a felszólító mód kifejezésére a „ь” szolgál, ami a kiejtésben meglágyítja a mássalhangzót.

готовлю (készítek) – готовь

сяду (le fogok ülni) – сядь

 

Az egyszótagú igék felszólító módja a következő:

пить (inni) – пей

лить (önteni) – лей

шить (varrni) – шей

 

Нa a folyamatos szemléletű igetőben „-ва” van, az a felszólító módban is megmarad::

давать (adni) – давай

вставать (felkelni, felállni) – вставай

Többes szám:

Az egyes számú alakokhoz a „-те” végződést tesszük:

читайте (olvassatok / olvassátok), пишите (írjatok / írjátok), смотрите (nézzetek / nézzétek), гуляйте (sétáljatok)

A „-ся”-s igékben mássalhangzó után „-ся” áll, magánhangzó után „-сь” lesz belőle:

учись (tanulj) / учитесь (tanuljatok)

занимайся (foglakozz) / занимайтесь (foglalkozzatok)

Harmadik személyben

… a „пусть”, „пускай” (hadd) szavakkal egészítjük ki a kijelentő módban ragozott igealakokat.

Az idősebb korosztály még biztosan emlékszik a dalocskára, aminek ez a refrénje:

Пусть всегда будет солнце, (Hadd süssön /legyen/ mindig a nap!)

Пусть всегда будет небо, (Hadd legyen mindig az ég!)

Пусть всегда будет мама …”(Hadd legyen mindig a mama!)

És egy példa a mai világból:

«Пусть говорят!»  („Mondják!” (ők))

– ток-шоу Андрея Малахова на первом канале (Andrej Malahov beszélgetős műsora az “Orosz 1” csatornán)

 

A többes szám első személyre

… pedig a következő „alternatív” lehetőség van:

a kijelentő módban ragozott igealak + a «давай», «давайте» szócska.

Lásd Лариса Гузеева műsora az orosz tévében: «Давай поженимся!» (Házasodjunk meg!)