névmások

Főoldal/Blog/névmások

május 2016

Az orosz birtokos névmások. Többes szám

A birtokos névmások egyes számú alakjainak ragozása  itt található.   A birtokos névmások minden nyelvben nagyon fontosak, azt fejezik ki, hogy egy birtok kihez tartozik. Kérdésük az orosz nyelvben: Чей? (Kié? hímnemben)  Чья? (Kié? nőnemben) Чьё? (Kié? semleges nemben) Чьи? (Kié? többes számban)   A birtokos névmást az orosz nyelvben mindig egyeztetjük a főnévvel nemben, számban és esetben!   Többes szám 1. személyű birtokos. Hímnemű birtok Alanyeset наш дом / наш друг a mi házunk / a mi barátunk Tárgyeset наш дом / нашего друга a mi házunkat / a mi barátunkat Birtokos eset нашего дома / нашего [...]

január 2015

Az orosz mutató névmások. Этот, тот

A legalapvetőbb orosz mutató névmások az этот, эта, это, эти (ez, ezek), ill. a  тот, та, то, те (az, azok). Amint az alakok is mutatják, a mutató névmásokat egyeztetjük a főnévvel nemben, számban és persze esetben is. A közelre mutató névmás ragozása (ez, ezek) Hímnem Eset alany этот город / этот мальчик ez a város / ez a fiú tárgy этот город / этого мальчика ezt a várost / ezt a fiút birtokos этого города / этого мальчика ennek a városnak a … / ennek a fiúnak a … részes этому городу / этому мальчику ennek [...]

augusztus 2014

Az orosz birtokos névmások. Egyes szám

A birtokos névmások minden nyelvben nagyon fontosak, azt fejezik ki, hogy egy birtok kihez tartozik. Kérdésük az orosz nyelvben: Чей? (Kié? hímnemben)  Чья? (Kié? nőnemben) Чьё? (Kié? semleges nemben) Чьи? (Kié? többes számban)   A birtokos névmást mindig egyeztetjük a főnévvel nemben, számban és esetben.   Ebben a bejegyzésben csak az egyes számú birtokos névmásokról van szó,  a többes számúak ragozása itt található.   Egyes szám 1. személyű birtokos, hímnemű birtok Alanyeset мой отец / мой дом apám / házam Tárgyeset моего отца / мой дом apámat / házamat Birtokos eset моего отца / моего дома apámnak a… [...]

Orosz személyes névmások

A személyes névmások minden nyelvben fontos szerepet töltenek be, hiszen segítenek a személyek és a tárgyak azonosításában. Ebben a bejegyzésben megismerkedünk  mindegyik orosz személyes névmás legfontosabb esetalakjaival. Egyes szám első személy: Я   (én) Alanyeset: я (én) Tárgyeset: меня (engem) Birtokos eset: меня / pl.: у меня(nálam) Részes eset:  мне (nekem) Eszközeset:  (cо) мной (velem) Elöljárós eset: обо мне (rólam) Példák a я személyes névmás használatára: Tárgyesetben: Он давно знает меня. Régen ismer engem. Подруга пригласила меня на день рождения. A barátnőm meghívott (engem) a születésnapjára. Ты видела меня в парке? Láttál (engem) a parkban? Birtokos esetben: (birtokos esetet vonz pl. az у : -nál, [...]

Go to Top