Az orosz melléknévragozás. Egyes szám

Ebben a bejegyzésben csak a melléknevek ragozási táblázatai találhatók. Az orosz mellékneveket egyeztetni kell nemben, számban és esetben a főnévvel, amire vonatkoznak. Ebből az következik, hogy (egyes számban) mindhárom nemben más lesz a végződésük.   Pl.: старый дом (régi ház) cтарая школа (régi iskola cтарое здание (régi épület)   Hogy a melléknevek jelentését könnyebb legyen megadni, eszközhatározós és elöljárós esetben kiegészítettem a szerkezeteket egy-egy elöljárószóval. Más szövegkörnyezetben ezek az esetalakok mást is jelenthetnek. Fontos tudnivaló még, hogy hímnemben és semleges nemben az «–ого»,  «-его» végződésben a «г»–t «v»-nek kell ejteni. Hímnemben az élettelen főnevek tárgyesete megegyezik az alanyesettel, az élő főnevek tárgyesete pedig a birtokos esettel. [...]