Orosz főnevek

június 2020

Az orosz főnevek többes száma

Az orosz főnevek többnyire egyes és többes számban használhatók. A többes számot általában a szó végén jelöljük. Többes számban esetleg a szótő is megváltozhat és a hangsúly is eshet máshová. (A hangsúlyokat aláhúzás jelöli). Ы-re végződnek: A hímnemű, kemény mássalhangzóra végződő főnevek. Pl.: завод, заводы - üzem Az а-ra végződő nőnemű főnevek. Pl.: газета, газеты - újság; машина, машины - üzlet Kivétel: сосед, соседи - szomszéd И-re végződnek: A й-re végződő hímnemű főnevek. pl.: музей, музеи - múzeum A я-ra végződő nőnemű főnevek. pl.: деревня, деревни - falu; линия, линии - vonal A lágy végű (lágyságjelre végződő) [...]

október 2019

Játék az orosz főnevek többes számáról

A főnevek többes számáról találsz egy részletes tananyagot ezen a linken, de most egy kis játékot javaslok. A szabályokat egyáltalán nem kell tudnod ahhoz, hogy ismerd a főnevek többes számát. Mindezt teljesen természetes módon, csak érthető orosz szövegek "fogyasztásával elsajátíthatod." De lássuk a játékot! Az lesz a feladat, hogy csoportosítsd a főneveket aszerint, milyen végződést kapnak többes számban! Ha teljesen jó lesz a megoldásod, akkor megjelenik ez a dicséret: Молодец! (Ügyes vagy!) Két dolgot még fontos megjegyezni: Lehet, hogy különböző nemű főnevek is egy csoportba kerülnek egész egyszerűen azért, mert ugyanarra a hangra (betűre) [...]

február 2018

Az orosz nyelv nehéz?

Attól függ, hogyan tanulod! Szemléltetésnek leírok egy példát. Minden nyelvben vannak vonzatok. Hogy egyértelmű legyen, írok néhány magyar példát: csatlakozik valakihez, bízik valakiben, részt vesz valamin, stb. Az oroszban ez ugyanígy van, legfeljebb nem ugyanazokat az eseteket vonzza egy ige. Pl.: Magyarul vezetünk valamit, tehát tárgyesetbe kerül a főnév. Ugyanez az ige oroszul eszközesetet vonz: управлять (irányítani, vezetni, kormányozni) + eszközeset Кто управляет страной / государством / школой / заводом? Ki vezeti az országot / az államot / az iskolát / az üzemet? заведовать (irányítani, vezetni) + eszközeset Кто заведует отделом продаж? Ki vezeti [...]

június 2017

Kedvencünk, a кофе…

A kávéról már írtam, most csak egy rövid kiegészítés következik.  Az oroszul tanulókat általában sokként éri, hogy a e-re végződő кофе szó hímnemű.  Legalábbis a nyelvkönyvek szerint.  Valamelyest kellemesebb meglepetés, hogy legalább nem kell ragozni, minden esetben ugyanezt a szót használjuk.  Aztán jön az újabb meglepetés, a beszélt, hétköznapi orosz nyelvben semleges nemű is lehet. Megnyugtatlak: nyugodtan használd semleges neműként, ha egy orosz kávézóban kérsz valamilyen finom kávés frissítőt!  De a szigorú nyelvtani szabályok szerint még mindig hímnemű, tehát ha nyelvvizsgázol, maradj meg a tanult alaknál!   Tehát a helyes alakok: чёрный кофе (fekete kávé) крепкий [...]

január 2017

Orosz főnévragozás. Kivételek

EEz a bejegyzés nem igazi, hagyományos nyelvtankönyvbe való. A főnévragozási táblázatokból  néhány sehová sem illeszthető kivételt tartalmaz. Lehet, hogy néhányan majd megköveznek engem ezekért a példákért, mert különösebb rendszer nélkül, csak "úgy" bemutatom néhány főnév ragozását. Tekintsd úgy, hogy - teljesség nélkül - olyan főneveket találsz itt, amelyeknek a ragozásával meggyűlne a bajod.   Orosz főnévragozás. Kivételek. Egyes szám Az esetek sorrendje: alany, tárgy, birtokos, részes, eszköz, elöljárós Hímnem: путь (út), путь, пути, пути, путём, о пути Nőnem: мать (anya), мать, матери, матери, матерью, о матери дочь (lánygyerek), дочь, дочери, дочери, дочерью, о дочери Semleges nem: имя [...]

április 2015

Lágyságjelek az orosz nyelvben

Egy kezdő nyelvtanuló számára bizonyára sok kihívás adódik az orosz nyelvben, és valószínűleg a lágyságjelek (мягкий знак) ilyenek. Az orosz alapjában véve eléggé lágy nyelv, de ezt többféleképpen jelöli, nem csak lágyjellel. Lássuk, milyen esetekben találkozunk vele! (Vigyázat, ne keverjük össze a keményjellel, ami már csak elvétve fordul elő!) Jó néhány nőnemű, 3. ragozás szerint ragozott főnév végén. осень (ősz), мать (anya), дочь (lánygyerek), ночь (éjszaka), помощь (segítség)... Hímnemű főnevek végén: дождь (eső), день (nap), камень (kő) ... A legtöbb főnévi igenév végén:  читать (olvasni), знать (tudni), думать (gondolni, gondolkodni), говорить (beszélni, mondani) ... Szó belsejében, az л mássalhangzó lágyságának jelölésére: больница (kórház) Szó belsejében, ha [...]

Az orosz női családnevek

Az orosz női családnevek általában különböznek a férfiak által használt formáktól. Lássuk, milyen szabályok szerint képezzük a női alakokat! A felsorolás természetesen nem teljes, csak a legfontosabb típusokat említjük meg. 1. Ha a férfi családnév -ов, -ев, -ин képzőre végződik, a női családnevet csak egy -a különbözteti meg. Ekkor a rövid alakú melléknevek mintájára ragozzuk őket. Például: Пугачёва, Романова,  Дмитриева, Путина, Пушкина 2. Ha a férfinév végződése: -ый, -ий, -ой, akkor a női alak vége alanyesetben -ая. Ebben az esetben a családi nevet úgy ragozzuk, mint egy teljes alakú melléknevet. Például: Ковалевская, Толстая 3. Ha [...]

augusztus 2014

Az orosz főnevek eszközesete (elöljárószó nélkül)

Az alábbiakban azokat nyelvi helyzeteket ismerheted meg, amelyekben az orosz főnevek eszközhatározós esetbe kerülnek. A) A főnév előtt nincs elöljárószó: 1. A cselekvés, tevékenység eszközét fejezi ki a főnév. (eszközhatározó) Я пишу карандашом или ручкой. Ceruzával vagy tollal írok. 2. Időpontot is kifejezhetünk eszközesettel. утром (reggel), вечером (este), ночью (éjszaka) 3. A közlekedési eszközök megnevezésére is jó. (Korlátozottan.) eхать поездом – vonattal utazni (ugyanúgy: на поезде - vonaton) лететь самолётом – repülővel utazni (ugyanúgy: на самолёте - repülőn) 4. Néhány melléknév eszközesetet vonz. довольный  - jelentése: elégedett Шеф доволен успехами. (Вообще есть такой?) A főnök elégedett az eredményekkel. (Van ilyen?) бедный – jelentése: szegény valamiben Рыба бедна калориями. A hal kalóriában szegény. богатый – jelentése: gazdag valamiben Мясо [...]

Az orosz főnévragozás – részes eset 1.

Kép: Москва, Красная площадь, Храм Василия Блаженного Ebben a bejegyzésben azokat a lehetőségeket vesszük végig, amelyekben az orosz főnevek részes esetbe kerülnek. Elöljárószó nélkül 1. Részes esetet vonzó igék után: давать / дать – adni valakinek Библиотекарь дал ученику читательский билет. A könyvtáros odaadta a diáknak az olvasójegyet. дарить / подарить – ajándékozni valakinek Я подарила маме одеколон. A mamának parfümöt ajándékoztam. говорить / сказать – mondani valakinek Я сказала подруге, что я не могу прийти вечером. Mondtam a barátnőmnek, hogy nem tudok jönni este. помогать / помочь – segíteni valakinek Дочь всегда помогает матери по хозяйству. Az anyának mindig segít a lánya a házimunkában. показывать / показать – megmutatni valakinek Мужчина показал туристу на карте нужную улицу. [...]

Az orosz főnevek birtokos esetben

 Az orosz főnévnek birtokos esetben több jelentése is lehet. Elöljárószó nélkül kifejezi a birtokost. A magyar nyelvben elöl áll a birtokost jelölő szó, azután következik a birtok. Például: a fiú(nak a) könyve. A birtokos jelző ragját (-nak a, -nek a) nem mindig használjuk. Az oroszban azonban megfordul ez a szórend: a birtokos szerkezetben elöl áll a birtok és utána következik a kötelezően birtokos esetbe tett birtokos.  Például: мяч мальчика (a fiú labdája), мяч девочки (a lány labdája), берег озера (a tó partja), мяч детей (a gyerekek labdája) Я читаю письмо брата. (A fivérem levelét olvasom.) Это фото сестры. (Ez a lánytestvérem fotója.) Дети отвечают [...]

Load More Posts
Go to Top