Egy kezdő nyelvtanuló számára bizonyára sok kihívás adódik az orosz nyelvben, és valószínűleg a lágyságjelek (мягкий знак) ilyenek. Az orosz alapjában véve eléggé lágy nyelv, de ezt többféleképpen jelöli, nem csak lágyjellel.

Lássuk, milyen esetekben találkozunk vele! (Vigyázat, ne keverjük össze a keményjellel, ami már csak elvétve fordul elő!)

Jó néhány nőnemű, 3. ragozás szerint ragozott főnév végén.

осень (ősz), мать (anya), дочь (lánygyerek), ночь (éjszaka), помощь (segítség)…

Hímnemű főnevek végén:

дождь (eső), день (nap), камень (kő) …

A legtöbb főnévi igenév végén: 

читать (olvasni), знать (tudni), думать (gondolni, gondolkodni), говорить (beszélni, mondani) …

Szó belsejében, az л mássalhangzó lágyságának jelölésére:

больница (kórház)

Szó belsejében, ha kemény mássalhangzó előtt egy lágy áll. 

письмо (levél), восьмой (nyolcadik)

Elválasztó jelként, ha kiejtjük a е, ю, ё, я betűk -j- hangját. 

семья (család), пьеса (színdarab)

Néhány idegen szóban -o- előtt:

почтальон (postás), бульон (húsleves)

Az egyes szám 2. személyű ragozott igealakok után:

читаешь (olvasol / olvasod), знаешь (tudsz / tudod), думаешь (gondolsz / gondolod), говоришь (beszélsz)

A -ся végű igék néhány ragozott alakjában a szó végén: 

занимаюсь (foglalkozol), занимаешься, занимается, занимаемся, занимаетесь, занимаются

занимался, занималась, занималось, занимались

A felszólító igealakok egy részének végén:

ешь (egyél), сядь (ülj le), садись (ülj le), встань (állj fel), занимайтесь (foglalkozzatok / foglalkozzon / foglalkozzanak)

Persze ezenkívül is vannak esetek, de szinte lehetetlen mindet felsorolni.

Ezen a honlapon minden nyelvtani cikk azt szolgálja, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse!