Üdvözöllek az orosz nyelv világában!

Az itt található nyelvtani magyarázatokat, példákat, feladatokat, szószedeteket olvasgasd, nézegesd, használd ingyenesen, de kérlek, csak az elérhetőség megadásával add tovább! 

A nyelvtani anyagok között az eligazodást a menüben alpontok is segítik.

Az orosz nyelv nyelvtani szerkezete sokban hasonlít, de sokban különbözik is a magyar nyelvétől. Nem hiszem, hogy szükséges lenne itt mindet felsorolni, hisz’ a kezdő nyelvtanuló egyszerre nem is tudja mindet megjegyezni, de azért talán nem árt, ha nagy vonalakban tisztában van azzal, mi vár rá.

 

Hasonlóságok:

 • Az orosz nyelvben is ragozzuk a főneveket és az igéket.

 • Az igéknek három ideje van: múlt, jelen és jövő.

 • Három igemód van: kijelentő, feltételes, felszólító.

 • Megkülönböztetünk magázó és tegező igealakokat.

 • A főneveket többes számba tehetjük.

 • Stb.

 

Különbségek: 

 1. A szóhangsúly nem mindig az első szótagra esik, és elég fontos, mert mást jelenthet a szó, ha más szótagot hangsúlyozunk.
 2. A főneveket három nembe sorolhatjuk: lehetnek hímneműek, nőneműek és semleges neműek.
 3. A főnévragozásban szűkebb értelemben 6 eset van egyes és hat többes számban. Ezeket tanítják a nyelvkönyvek. Tágabb értelemben 13 esetről beszélnek. Az utóbbi hét kevésbé fontos. (A magyar nyelvben 17 vagy 22 eset van.)
 4. A mellékneveket ragozni kell és egyeztetni kell az utánuk álló főnévvel.
 5. Vannak ún. mozgást jelentő igék, amik elég fontosak, rengeteget használják őket.
 6. Az igeszemlélet szerint megkülönböztetnek folyamatos és befejezett igéket, ami miatt eleve párban kell az új igéket megtanulni.
 7. A számneveket is ragozzuk, ill. utánuk különböző estekbe tesszük a mellékneveket és a főneveket.
 8. Nemcsak a főnevek ragozásával lehet egy jelentést kifejezni, hanem úgynevezett elöljárószókat is használnak, amelyeknek természetesen egy meghatározott eset a vonzatuk.
 9. A különböző vonzatok néha eltérnek a magyartól. Pl.: telefonon felhívni valakinek.

 

Persze ezeken kívül is vannak még olyan sajátosságok, amelyek meglepetést okozhatnak. Nem kell azonban megijedni tőlük, mert mindegyikkel könnyen meg lehet birkózni. Tulajdonképpen ezek a különbségek teszik izgalmas kalanddá  a nyelvtanulást, és ráadásul vannak logikus szabályok is. Már amennyire egy nyelv logikus képződmény lehet.

Célom az, hogy az orosz nyelv lehetőleg összes szabályát minél részletesebben bemutassam egyszerű, közérthető magyar nyelven. Így elsősorban azoknak nyújthat segítséget a honlap, akik egy nyelvtani jelenség lényegét akarják megérteni. Az összes alpont és kivétel nem szerepelhet a magyarázatokban, így az egyetemistáknak csak részben felelhet meg.

A nyelvtani anyagok között az eligazodást a menüben alpontok is segítik.