A folyamatos és befejezett igékről már több bejegyzésben  volt szó, de a téma szinte kimeríthetetlen.

Ebben a bejegyzésben csak azokkal az esetekkel foglalkozunk, amikor bizonyos igék meghatározzák, folyamatos vagy befejezett főnévi igenevet kell-e utánuk használni.

1. A cselekvés kezdetét, folyamatát és befejezését kifejező igék 

Ezek után csak folyamatos ige állhat. (Erről egy másik bejegyzésben is olvashatsz.)

начинать – начать (elkezd)

«Он начинает сердиться» (filmcím)

Megharagszik… (Tkp.: elkezd haragudni)

Ребёнок начал говорить рано.

A gyerek korán kezdett beszélni.

продолжать – продолжить (folytat)

Он продолжает сниматься в кино.

Folytatja a filmezést.

кончать – кончить (befejez)

Мы уже кончаем обсуждать этот вопрос.

(Lassan már) befejezzük ennek a kérdésnek a megvitatását.

Он кончил писать письмо.

Befejezte a levél írását.

бросать – бросить (abbahagy)

Что происходит с человеком, когда он бросает курить?

Mi történik az emberrel, amikor abbahagyja a dohányzást?

Он заболел и бросил заниматься спортом.

Megbetegedett, és abbahagyta a sportolást.

2. A következő igék után is csak folyamatos szemléletű ige állhat.

 учиться – научиться (meg/tanul)

Ребёнок учится ходить.

A gyerek tanul járni.

Он научился говорить.

Megtanult beszélni.

привыкать – привыкнуть (hozzászokni)

Я привыкаю ходить босиком.

Szoktatom magam a mezítláb való járáshoz.

Я привыкла рано вставать.

Hozzászoktam a korai keléshez.

понравиться (megtetszik)

Ему понравилось работать в саду.

Megtetszett neki a kerti munka.

De: ennek az igének a folyamatos alakja, a нравиться ige után használhatunk folyamatos és befejezett alakot is.

Нам нравится дарить подарки.

Tetszik, ha ajándékozhatunk. (Tetszik nekünk ajándékokat adni.)

Ему нравится поговорить с отцом.

Tetszik neki, ha beszélgethet az apjával.

3. Csak befejezett szemléletű főnévi igenév állhat ezek után a befejezett igék után:

забыть (elfelejteni)

Мы забыли поговорить об этом вопросе.

Elfelejtettünk beszélni erről a kérdésre.

удаться (sikerül)

Вам удалось отдохнуть этим летом?

Ki tudtátok magatokat nyáron pihenni?

De: a folyamatos alakok: a „забывать” és a „удаваться” után használhatjuk mind a folyamatos, mind a befejezett alakot.

4. A tagadás és az igeszemlélet 

A következő igék és a „не” tagadószó után a legtöbbször folyamatos ige áll.

просить (kérni)

Подруга просила меня не будить её.

A barátnőm azt kérte, hogy ne ébresszem fel.

советовать (tanácsolni)

Врач посоветовал бабушке не принимать антибиотики.

Az orvos azt tanácsolta a nagymamának, hogy ne szedjen antibiotikumot.

решить (elhatározni)

Мы решили не уезжать к морю.

Elhatároztuk, hogy nem utazunk a tengerhez.

5. Не надо, не нужно, не стоит …

A «не надо» (nem kell), «не нужно» (nem kell), «не стоит» (nem érdemes) tagadó alakok után folyamatos igéket használunk.

Мне не нужно ходить на занятия.

Nem kell járnom az órákra.

Эту книгу не стоит покупать.

Ezt a könyvet nem érdemes megvenni.

6. Нельзя 

Ha a »нельзя» tagadószó azt jelenti: „nem szabad”, akkor csak folyamatos igét használunk utána.

Какие лекарства нельзя принимать при беременности?

Milyen gyógyszereket nem szabad szedni terhesség ideje alatt?

Ha azt jelenti: „nem lehetséges”, akkor sok igének a befejezett alakját használjuk utána.

В квартиру нельзя войти, потому что дверь закрыта.

A lakásba nem lehet bemenni, mert az ajtó zárva van.

Kivétel: ha hosszú ideig tartó cselekvésről van szó, mert akkor folyamatos igét is használhatunk.

Здесь очень шумно, поэтому нельзя спать.

Itt nagy a zaj, ezért nem lehet aludni.

Ezen a honlapon a nyelvtani cikkek azt szolgálják, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse!