Igen, Télapó. Őt is érdeklik a friss hírek, és a decemberi LÉnából (2017) sok érdekességet tud meg a Télapó-kongresszusról, amiről természetesen nem maradhat le ő sem.

Te se maradj le az érdekes hírekről, amiket ebben a magazinban olvashatsz, ráadásul oroszul! Mi se lehet jobb, mint izgalmas, a hétköznapokból vett történetekkel tanulni egy idegen nyelvet!!!!!! A sztorik ereje ugyanis óriási, segítségükkel akkor is megértesz egy idegen nyelvű szöveget, ha még a nyelvtudás alapfokán vagy. Sőt, nemcsak hogy felfogod, miről van szó, hanem meg is tanulsz egy csomó kifejezést, ha sokszor hallgatod és ismétled őket. Arról nem is beszélve, hogy két legyet ütsz egy csapásra, mert egyúttal észrevétlenül, különösebb erőfeszítés nélkül a nyelvtani szerkezetek is világosak lesznek számodra. 

Túl szépen hangzik? 

Pedig így van! Egyetlen szabályt kell betartanod: naponta hallgatni a hanganyagokat és ismételni a hallottakat. Persze nem lenne tisztességes, ha elhallgatnám előled, hogy ehhez megfelelő sztorik is kellenek.

Érdekes történetek,

 • amik valamivel nehezebbek, mint a tudásszinted,

 • amiket megértesz a rendelkezésedre álló fordítás segítségével,

 • amiket többször is el tudsz olvasni és meg tudsz hallgatni,

 • amiket gyakorolni tudsz – nem unalmas gyakorlatokkal, hanem kérdések és feleletek segítségével. (Ezekkel ugyanis további szinonimákat és nyelvtani alakokat ismersz meg.)

Tudtad, hogy a decemberi LÉnában  ilyen sztorikat találsz? Öt sztorit, amelyekkel különösebb erőfeszítés nélkül élő, OROSZ nyelvet tanulhatsz. 24 oldal, tíz hanganyag, és ez még csak a kezdet! LÉna már írja az új történeteket!

Megrendelem a LÉnát!

Ilyenkor télen mindannyian szeretünk behúzódni a jó meleg szobába és egy forró tea mellett történeteket olvasni. LÉna ezért most is küld neked egy sztorit. A téma mi is lehetne más, mint az Újév, ami Oroszországban az első téli ünnep. Egyelőre csak a történetet kapod meg, az új évben következik a hozzá kapcsolódó beszélgetés. Addig gyakorold sokat!

Fogadd LÉna meséjét olyan szeretettel, amilyennel ő írta! Jó szórakozást!

Дед Мороз

Новый год 1998-го года. Телевизионная студия / снимает / новогоднюю программу.

1998 szilvesztere. Egy televíziós stúdió / az ünnepi műsort / készíti.

В одном из эпизодов / Дед Мороз / дарит / телевизор “Sony” / случайным людям / в глухой деревне.

Az egyik részben / a Télapó / egy “Sony” televíziót / ajándékoz / egy kis faluban élő / véletlenszerűen kiválasztott embereknek. 

В те времена / большой телевизор “Sony” / был крут / не только / для глухой деревни.

Azokban az időkben / egy nagy Sony tévé / nem csak / egy kis faluban / volt menő. (для + birtokos eset: számára)

… Деревня / находится / в километрах ста / от Москвы.

A falu / kb. 100 kilométerre / található / Moszkvától. (в + elöljárós eset: valamilyen távolságra; от + birtokos eset: -tól, -től)

Приезжает / съёмочная группа, / и с ней  телевизор, / наряжённая ёлка и т.д.

Megérkezik / a forgatócsoport, / és vele a tévé, / egy feldíszített fenyőfa stb. (c + eszközeset: -val, -vel)

Вечереет. Они стучат / в первый дом.

Esteledik. Bekopogtatnak / az első házba. (в + tárgyeset: -ba, -be)

Режиссёр / не хочет / сразу сказать / про подарок. 

A rendező / nem akar / rögtön szólni / az ajándékról. (про + tárgyeset: -ról, -ről)

Он думает, / если их пустят / и хозяева будут гостеприимными, / то им и сюрприз будет.

Úgy gondolja, / ha beengedik őket / és a házigazdák vendégszeretők lesznek, / akkor lesz meglepetés is nekik.

Дверь открывает / сорокалетняя женщина / в ночнушке и валенках.

Kb. 40 éves nő / nyit ajtót, / hálóingben és nemezmamuszban. (в + elöljárós eset: -ban, -ben; валенки: többes számú főnév)

 • Чё надо? – спрашивает.
 • Mi kell? – kérdezi. (чё = что, чего)
 • Добрый день. Мы из Москвы, снимаем новогоднюю программу. Впустите нас? Через неделю / увидите себя / по телеку.
 • Jó napot! Moszkvából jöttünk, az újévi műsort vesszük fel. Beengednek bennünket? Egy hét múlva / látni fogják magukat / a tévében. (по + részes eset: itt: -ban, -ben; : телек: tévé)
 • Мы снимаемся / только за деньги, – говорит сын женщины.
 • Csak pénzért / hagyjuk magunkat felvenni, – mondja a nő fia. (за + tárgyeset: -ért; мы снимаемся: “felvevődünk” 🙂 )
 • У вас / бревенчатые стены / закрыты обоями. Это / нам / не нравится. За съёмку / мы денег не платим, – говорит режиссёр.
 • Maguknál / a gerendafalak / tapétával vannak fedve. Ez / nem tetszik / nekünk. Nem fizetünk pénzt / a felvételért, – mondja a rendező. (деньги: többes számú főnév – birtokos eset: денег)
 • Тогда идите лучше к Макаровым, у них стены без обоев. Я вас провожу. Посмотрю, какая Макарова артистка…
 • Akkor menjenek inkább Makarovékhoz (к + részes eset: -hoz, -hez, -höz), náluk nincs tapéta a falon (обои: többes számú főnév; без обоев: tapéta nélkül). Elkísérem magukat. Megnézem, milyen színésznő Makarova…

Стучатся в дом. Открывают бабка с дедом.

Bekopogtatnak a házba. Egy néni és egy bácsi nyit(nak) ajtót. (бабка = бабушка; с + eszközeset: -val, -vel) 

 • Снимайте, если надо, только извините, мы ещё не готовы, не убрано, – говорит старик.
 • Forgassanak, ha kell, de elnézést, még nem vagyunk kész, nincs kitakarítva, – mondja az öreg.
 • Ладно. Я обещаю, всё будет красиво, – говорит режиссёр.
 • Rendben. Ígérem, minden szép lesz, – mondja a rendező.
 • Новогодний стол / ещё не готов. Пенсию / мы отправили сыну / на север. У нас есть только щи, – говорит старик.
 • Az újévi asztal / nincs még kész. A nyugdíjat / elküldtük a fiunknak /  északra. Csak scsí van, – mondja az öreg. (щи: többes számú főnév, káposztaleves)
 • А где у вас телевизор? – спрашивает режиссёр.
 • És hol van a tévéjük? – kérdezi a rendező.
 • Был… Сломался. – отвечает старик.
 • Volt… Tönkrement. – válaszolja az öreg.
 • Вы не переживайте / о еде, у нас всё с собой, – говорит режиссёр.
 • Az étel miatt / ne aggódjanak, nálunk minden van, – mondja a rendező.

Вот говорит соседка:

Ekkor azt mondja a szomszédasszony:

 • Повезло же вам! Чего же вы мне не сказали, что у вас всё есть?
 • Mekkora szerencséjük van! Mér’ nem mondták (nekem), hogy maguknál minden van?
 • Вы не спрашивали. Вы спрашивали только про деньги. А денег мы не платим.
 • Nem kérdezte. Csak a pénzről / kérdezett, pénzt meg nem fizetünk.

Начинается съёмка. Вот пора!

Elkezdődik a felvétel. Itt az idő! 

 • Вот вам подарок Деда Мороза, – говорит режиссёр.
 • Íme, a Télapó ajándéka / Önöknek, – mondja a rendező.

Немая сцена. Наконец-то соседка говорит:

Néma jelenet. Végül a szomszédasszony így szól:

 • Стойте, не снимайте! Подождите / пять минут! Это очень важно! Сейчас вернусь!
 • Álljanak meg, ne forgassanak! Várjanak / öt percet! Ez nagyon fontos! Mindjárt visszajövök!

Через минут 15 / идёт соседка и тащит с собой / режиссёра. Они входят в дом и …

Kb. 15 perc múlva/  jön a szomszédasszony / és rángatja magával / a rendezőt. Bemennek a házba és…

На полу везде / остатки обоев. Вокруг / пустые бревенчатые стены.

A padlón mindenhol / a tapéta darabjai. Körben / a puszta gerendafalak.

 • Вот, пожалуйста, как хотели, – говорит женщина.
 • Íme, kérem, ahogy akarták, – mondja az asszony. 
 • Спасибо, но стены Макаровых / подходят лучше / к съёмке. С наступающим!
 • Köszönjük, de Makarovék fala / jobban illik / a felvételhez. Boldog új évet! (С наступающим: Újév előtt mondják.)
Megrendelem a LÉnát!