два (kettő) számnév hímnemű és semleges nemű, a две (kettő) pedig nőnemű szavak előtt állhat. Az utánuk következő szavakat eleve egyes szám birtokos esetbe kell tenni. De ha valamilyen úgynevezett függő esetbe kerül a számneves szerkezet, akkor minden egyes elemét abba az esetbe kell tenni. Ráadásul többes számban.

Ez elég bonyolultnak tűnhet. Úgy gondolom, a számnevek egyeztetése is jó bizonyíték arra, hogy szabályok helyett egyszerűbb magát a nyelvet tanulni. Ha a példákat elolvasod, máris érthetőbb lesz, miről van szó. 

Semmiképpen ne kezdd el megtanulni ezt a táblázatot! Inkább akkor használd, ha nem érted a szóalakokat!

Eset
Alanyдва стола

два мальчика

две девочки

два окна

két asztal

két fiú

két lány

két ablak

   
Tárgyдва стола

двух мальчиков

две школы / двух девочек

два окна

két asztalt

két fiút

két iskolát / két lányt

két ablakot

   
Birtokosдвух столов

двух мальчиков

двух девочек

двух окон

két asztalnak a…

két fiúnak a…

két lánynak a

két ablaknak a…

   
Részesдвум столам

двум мальчикам

двум девочкам

двум окнам

két asztalnak

két fiúnak

két lánynak

két ablaknak

   
Eszközдвумя столами

двумя мальчиками

двумя девочками

двумя окнами

két asztallal

két fiúval

két lánnyal

két ablakkal

   
Elöljárósо двух столах

о двух мальчиках

о двух девочках

о двух окнах

két asztalról

két fiúról

két lányról

két ablakról

 

три (három) és a четыре (négy) számnevek is így ragozandók.

 

Alany

три

четыре

 

 

 

Tárgy

три vagy

трёх

четыре vagy

четырёх

 

 

 

Birtokos

трёх

четырёх

 

 

 

Részes

трём

четырём

 

 

 

Eszköz

тремя

четырьмя

 

 

 

Elöljárós

о трёх

о четырёх