Az 1-t jelölő orosz számneveket egyeztetni kell az utánuk álló szavakkal és esetek szerint is ragoznunk kell őket. 

A táblázatok az один, одна, одно (egy) számnév esetalakjait tartalmazzák. Az „1” ragozása az этот, эта, это mutató névmáshoz hasonlít a legjobban.

 

Megjegyzések:

  1. A megadott magyar jelentések néha erőltetettnek tűnhetnek, de ezek a hat alapeset egyezményes jelentései. Természetesen fordíthatjuk őket teljesen máshogy is, ha az elöljárószó vagy az ige vonzata másképp hangzik magyarul.
  2. Hímnem tárgyesetben ismét különbség van az élő és élettelen főnevek ragozásában.

 

HÍMNEM

Eset
Alanyодин стол

один мальчик

egy asztal

egy fiú

Tárgyодин стол

одного мальчика

egy asztalt

egy fiút

Birtokosодного стола

одного мальчика

egy asztalnak a…

egy fiúnak a …

Részesодному столу

одному мальчику

egy asztalnak

egy fiúnak

Eszközодним столом

одним мальчиком

egy asztallal

egy fiúval

Elöljárósоб одном столе

об одном мальчике

egy asztalról

egy fiúról

 

NŐNEM

Eset
Alanyодна девочкаegy lány
Tárgyодну девочкуegy lányt
Birtokosодной девочкиegy lánynak a…
Részesодной девочкeegy lánynak
Eszközодной девочкойegy lánnyal
Elöljárósоб одной девочкеegy lányról

 

SEMLEGES NEM

Eset
Alanyодно окноegy ablak
Tárgyодно окноegy ablakot
Birtokosодного окнаegy ablaknak a…
Részesодному окнуegy ablaknak
Eszközодним окномegy ablakkal
Elöljárósоб одном окнеegy ablakról