A legalapvetőbb orosz mutató névmások az этот, эта, это, эти (ez, ezek), ill. a  тот, та, то, те (az, azok).

Amint az alakok is mutatják, a mutató névmásokat egyeztetjük a főnévvel nemben, számban és persze esetben is.

A közelre mutató névmás ragozása (ez, ezek)

Hímnem

Eset
alanyэтот город / этот мальчикez a város / ez a fiú
tárgyэтот город / этого мальчикаezt a várost / ezt a fiút
birtokosэтого города / этого мальчикаennek a városnak a … / ennek a fiúnak a …
részesэтому городу / этому мальчикуennek a városnak / ennek a fiúnak
eszközэтим городом / этим мальчикомezzel a városal / ezzel a fiúval
elöljárósоб этом городе / этом мальчикеerről a városról / erről a fiúról

Megjegyzés: tárgyesetben az élőket jelentő főnevek itt is a birtokos esettel egyeznek meg.

Nőnem

Eset
alanyэта улицаez az utca
tárgyэту улицуezt az utcát
birtokosэтой улицыennek az utcának a …
részesэтой улицеennek az utcának
eszközэтой улицейezzel az utcával
elöljárósоб этой улицеerről az utcáról

Semleges nem

Eset
alanyэто окноez az ablak
tárgyэто окноezt az ablakot
birtokosэтого окнаennek az ablaknak a …
részesэтому окнуennek az ablaknak
eszközэтим окномezzel az ablakkal
elöljárósоб этом окнеerről az ablakról

Többes számban mindhárom nemben ugyanazokat az alakokat használjuk.

Eset
alanyэти города  / эти мальчикиezek a városok / ezek a fiúk
tárgyэти города  / этих мальчиковezeket a városokat / ezeket a fiúkat
birtokosэтих городов  / этих мальчиковezeknek a városoknak a … / ezeknek a fiúknak a …
részesэтим городам  / этим мальчикамezeknek a városoknak / ezeknek a fiúknak
eszközэтими городами  / этими мальчикамиezekkel a városokkal / ezekkel a fiúkkal
elöljárósоб этих городах  / этих мальчикахezekről a városokról / ezekről a fiúkról

Megjegyzés: tárgyesetben az élőket jelentő főnevek itt is a birtokos esettel egyeznek meg.

A távolra mutató névmások ragozása

Hímnem

Eset
alanyтот дом, тот мужчинаaz a ház, az a férfi
tárgyтот дом, того мужчинуazt a házat, azt a férfit
birtokosтого дома, того мужчиныannak a háznak a …, annak a férfinak a …
részesтому дому, тому мужчинеannak a háznak, annak a férfinak…
eszközтем домом, тем мужчинойazzal a házzal, azzal a férfival
elöljárósо том доме, том мужчинеarról a házról, arról a férfiról

Megjegyzés:

    1. Tárgyesetben az élőket jelentő főnevek alakja a birtokos esettel egyezik meg
    2. мужчина főnév hímnemű személyt jelöl, de a végződései nőneműek.

Nőnem

Eset
alanyта девушкаaz a lány
tárgyту девушкуazt a lányt
birtokosтой девушкиannak a lánynak a …
részesтой девушкеannak a lánynak
eszközтой девушкойazzal a lánnyal
elöljárósо той девушкеarról a lányról

Semleges nem

Eset
alanyто окноaz az ablak
tárgyто окноazt az ablakot
birtokosтого окнаannak az ablaknak a…
részesтому окнуannak az ablaknak
eszközтем окномazzal az ablakkal
elöljárósо том окнеarról az ablakról

Többes szám

Eset
alanyте окна, те людиazok az ablakok, emberek
tárgyте окна, тех людейazokat az ablakokat, embereket
birtokosтех окон, тех людейazoknak az ablakoknak a…, embereknek a…
részesтем окнам, тем людямazoknak az ablakoknak, embereknek
eszközтеми окнами, теми людьмиazokkal az ablakokkal, emberekkel
elöljárósо тех окнах, тех людяхazokról az ablakokról, emberekről

Megjegyzés:

Tárgyesetben az élőket jelentő főnevek alakja a birtokos esettel egyezik meg.

Gyakorlás:

Helyettesítsd be a mutató névmások megfelelő esetbe tett alakját!

«Где …… улица, где ………  дом, где ………. барышня…?»

„Hol van (ez az) utca, hol van (ez) a ház, hol van  (ez) lány (kisasszony)?” (orosz dal)

Как всё ……….. случилось?

Hogy történt mindez?

Когда вы смотрели ……….. фильм?

Mikor néztétek meg ezt a filmet?

Я не знаю ………. женщину.

Nem ismerem ezt a nőt.

В ……… день началась наша дружба. (tárgyeset)

Ezen a napon kezdődött a barátságunk.

Я не слышал об …………

Nem hallottam erről.

«…………  мир придуман не нами.» (alanyeset)

„Ezt a világot nem mi találtuk ki.” (orosz dal refrénje)

Кому принадлежит ………… номер телефона?

Kié ez a telefonszám? (tkp. Kihez tartozik?)

……………. номер уже занят.

Ez a szám már foglalt.

«…………… женщина в окне…»

Ez a nő az ablakban… (filmcím)

Мы шли …………… дорогой.

Ezen az úton mentünk.

На …………. неделе ожидается снежная погода.

Ezen a héten hóesés (havas idő) várható.

Мы остановились перед …………… домом

Az előtt a ház előtt álltunk meg.

Рядом с …………… школой строится бассейн.

E mellett az iskola mellett uszoda épül.

У …………. парня чёрные волосы.

Annak a fiatalembernek fekete a haja.

Мы отдохнули у …………….. дерева.

Annál a fánál pihentünk meg.

Я говорю о …………… экзамене.

Arról a vizsgáról beszélek.

……………… мальчика я ещё не видел.

Azt a fiút még nem láttam.

Мы познакомились с ……………….. коллегами на конференции.

Ezekkel a kollégákkal egy/a konferencián ismerkedtünk meg.

Мы были на рыбалке с …………….. друзьями.

Ezekkel a barátainkkal voltunk horgászni.