A birtokos névmások minden nyelvben nagyon fontosak, azt fejezik ki, hogy egy birtok kihez tartozik.

Kérdésük az orosz nyelvben:

Чей? (Kié? hímnemben) 

Чья? (Kié? nőnemben)

Чьё? (Kié? semleges nemben)

Чьи? (Kié? többes számban)

 

A birtokos névmást mindig egyeztetjük a főnévvel nemben, számban és esetben.

 

Ebben a bejegyzésben csak az egyes számú birtokos névmásokról van szó,  a többes számúak ragozása itt található.

 

Egyes szám 1. személyű birtokos, hímnemű birtok

Alanyesetмой отец / мой домapám / házam
Tárgyesetмоего отца / мой домapámat / házamat
Birtokos esetмоего отца / моего домаapámnak a… / házamnak a ..
Részes esetмоему отцу / моему домуapámnak / házamnak
Eszközhatározós esetмоим отцом / моим домомapámmal / házammal
Elöljárós esetо моём отце / моём доме 

apámról / házamról

 

Megjegyzés:

Tárgyesetben az élettelen dolgokat jelentő főnevek ragozása megegyezik az alanyesettel, az élőket jelentőké pedig a birtokos esettel.

 

Egyes szám 1. személyű birtokos. Nőnemű birtok

Alanyesetмоя сестраlánytestvérem
Tárgyesetмою сеструlánytestvéremet
Birtokos esetмоей сестрыlánytestvéremnek a…
Részes esetмоей сестреlánytestvéremnek
Eszközhatározós esetмоей сестройlánytestvéremmel
Elöljárós esetо моей сестреlánytestvéremről

 

Egyes szám 1. személyű birtokos. Semleges nemű birtok

Alanyesetмоё окноablakom
Tárgyesetмоё окноablakomat
Birtokos esetмоего окнаablakomnak a…
Részes esetмоему окнуablakomnak
Eszközhatározós esetмоим окномablakommal
Elöljárós esetо моём окнеablakomról

 

Egyes szám 1. személyű birtokos. Többes számú birtok

Többes számban mindhárom nemben ugyanaz a végződés.

Alanyesetмои друзья / мои книгиbarátaim / könyveim
Tárgyesetмоих друзей / мои книгиbarátaimat / könyveimet
Birtokos esetмоих друзей / моих книгbarátaimnak a… / könyveimnek a …
Részes esetмоим друзьям / моим книгамbarátaimnak / könyveimnek
Eszközhatározós esetмоими друзьями / моими книгамиbarátaimmal / könyveimmel
Elöljárós esetо моих друзьях / моих книгахbarátaimról / könyveimről

 

Megjegyzés:

Tárgyesetben az élettelen dolgokat jelentő főnevek ragozása megegyezik az alanyesettel, az élőket jelentőké pedig a birtokos esettel.

 

 

Egyes szám 2. személyű birtokos

A твой, твоя, твоё, твои  (tied) birtokos névmások ragozása teljesen megegyezik a fentiekkel.

 

Példák:

Мой друг два года жил за границей.

A barátom két évet külföldön élt.

Моя квартира находится на пятом этаже.

A lakásom a negyedik emeleten van.

Моё окно выходит на юг.

Az ablakom déli fekvésű.

Ты не знаешь, где мои туфли?

Nem tudod, hol van a cipőm?

Ты очень похожа на мою подругу.

Nagyon hasonlítasz a barátnőmre.

У моего брата новая квартира.

A fivéremnek új lakása van.

Рядом с моим домом находится бассейн.

A házam mellett van egy uszoda.

Гитара стала моим хобби.

A gitár a hobbim lett.

Мы долго разговаривали о моих планах.

Sokáig beszélgettünk a terveimről.

 

Egyes szám 3. személyű birtokos

Ebben a személyben összesen két birtokos névmás van:

Hímnemben és semleges nemben: его (övé)

Nőnemben: её (övé)

Ezek alakjukat tekintve az он (его), она (её), оно (его) harmadik személyű személyes névmások birtokos esetei. Nem ragozzuk őket.

 

Példák:

Его отец хорошо владеет английским языком.

A(z ő)  apja jól beszél angolul. (fiúé)

Её бабушка уже на пенсии.

A(z ő) nagymamája már nyugdíjas. (lányé)

Я позвонила его брату.

Telefonáltam a(z ő) fivérének. (fiúé)

Я была у его родителей.

Voltam a(z ő) szüleinél. (fiúé)

Я получил книгу от его сестры.

A(z ő) lánytestvérétől kaptam a könyvet. (fiúé)

Мы познакомились с её отцом.

Megismerkedtünk az (ő) apjával. (lányé)