Ebben a bejegyzésben csak a melléknevek ragozási táblázatai találhatók.

Az orosz mellékneveket egyeztetni kell nemben, számban és esetben a főnévvel, amire vonatkoznak.

Ebből az következik, hogy (egyes számban) mindhárom nemben más lesz a végződésük.

 

Pl.:

старый дом (régi ház)

cтарая школа (régi iskola

cтарое здание (régi épület)

 

Hogy a melléknevek jelentését könnyebb legyen megadni, eszközhatározós és elöljárós esetben kiegészítettem a szerkezeteket egy-egy elöljárószóval. Más szövegkörnyezetben ezek az esetalakok mást is jelenthetnek.

Fontos tudnivaló még, hogy hímnemben és semleges nemben az «–ого»,  «-его» végződésben a «г»–t «v»-nek kell ejteni.

Hímnemben az élettelen főnevek tárgyesete megegyezik az alanyesettel, az élő főnevek tárgyesete pedig a birtokos esettel.

Egyes szám. Hímnem

 

EsetKemény tövű, élettelenKemény tövű, élőLágy tövű, élettelenLágy tövű, élő
Alany

новый дом

az új ház

новый учитель

az új tanár

соседний дом

a szomszéd ház

соседний мальчик

a szomszéd fiú

Tárgy

новый дом

az új házat

нового учителя

az új tanárt

соседний дом

a szomszéd házat

соседнего мальчика

a szomszéd fiút

Birtokos

нового дома

az új háznak a…

нового учителя

az új tanárnak a…

соседнего дома

a szomszéd háznak a…

соседнего мальчика

a szomszéd fiúnak a…

Részes

новому дому

az új háznak

новому учителю

az új tanárnak

соседнему дому

a szomszéd háznak

соседнему мальчику

a szomszéd fiúnak

Eszközhatározós

перед новым домом

az új ház előtt

 с новым учителем

az új tanárral

над соседним домом

a szomszéd ház felett

 с соседним мальчиком

a szomszéd fiúval

Elöljárós

в новом доме

az új házban

о новом учителе

az új tanárról

о соседнем доме

a szomszéd házról

о соседнем мальчике

a szomszéd fiúról

 

Egyes szám. Nőnem

EsetKemény tövű, élettelen és élőLágy tövű, élettelen és élő
Alany

новая школа

az új iskola

cоседняя девушка

a szomszéd lány

Tárgy

новую школу

az új iskolát

cоседнюю девушку

a szomszéd lányt

Birtokos

новой школы

az új iskolának a…

cоседней девушки

a szomszéd lánynak a…

Részes

новой школе

az új iskolának

cоседней девушке

a szomszéd lánynak

Eszközhatározós

перед новой школой

az új iskola előtt

c соседней девушкой

a szomszéd lánnyal

Elöljárós

о новой школе

az új iskoláról

о соседней девушке

a szomszéd lányról

Egyes szám. Semleges nem

 

EsetKemény tövű, élettelen és élőLágy tövű, élettelen és élő
Alany

новое окно

az új ablak

последнее письмо

az utolsó levél

Tárgy

новое окно

az új ablakot

последнее письмо

az utolsó levelet

Birtokos

нового окна

az új ablaknak a…

последнего письма

az utolsó levélnek a…

Részes

новому окну

az új ablaknak

последнему письму

az utolsó levélnek

Eszközhatározós

перед новым окном

az új ablak előtt

перед последним письмом

az utolsó levél előtt

 

elöljárós

о новом окне

az új ablakról

о последнем письме

az utolsó levélről