Íme az előző feladat megoldása. Nemcsak a megfejtést kapod meg, hanem a nyelvi-lexikai magyarázatokat, a kérdés-felelet gyakorlást és a hanganyagokat is. Ha egyszerre hallgatod és olvasod, sokkal hatékonyabban tudsz tanulni már egy ilyen kis minisztoriból is.

Ebben a történetben nincsenek nehezen érthető szavak vagy bonyolult nyelvtan, egy-két dologra azonban érdemes odafigyelni. Elöljáróban fontos megjegyezni, hogy a nyelvtant külön nem igazán érdemes tanulni. Ezek a magyarázatok csak azért vannak, hogy teljesen megértsd a szöveget.

A “беседуют” (‘beszélgetnek’) alak a “беседовать” többes szám 3. személyű alakja. Jól látható, hogyan változik meg az ige a jelen idejű ragozás közben. 

A “двое” (‘ketten’) gyűjtőszámnév mellett az igét többes szám 3. személybe tesszük.

A “про” (‘-ról, -ről’) elöljárószó tárgyesetet vonz: “дочь” (‘lányról’). A szó lágyságjelre végződik és nőnemű.

A “сколько” (‘hány, mennyi’) kérdőszó után többes szám birtokos esetbe tesszük azokat a főneveket, amelyeket – úgymond – meg lehet számlálni. Tehát az elvont főneveket, az anyagneveket nem. Itt azonban egy kivétellel van dolgunk. Azt tudjuk, hogy a “человек” (’ember’) többes száma: “люди” és ennek a birtokos esete: “людей”, de ha mennyiségről van szó, akkor mégis a “человек” szót használjuk. 

A “два” (‘kettő’) számnév hímnemű és semleges nemű főnevek előtt állhat. A főnevet utána egyes szám birtokos esetbe tesszük.

A “гость” (‘vendég’) hímnemű szó. A kérdés-felelet részben még két alakjával is találkozunk: a “гостя” (‘vendéget’) tárgyesetben van, a “гостю” (‘vendégnek’) pedig részes esetben.

A “мать” (‘anya’) szintén nőnemű főnév, a ragozása elég különleges. Pl.: “с матерью” (‘anyával).

A “зарезать” (‘levágni, itt: ‘megölni’) befejezett ige, egyszerű jövő ideje: “зарежу”. 

Először ismerkedj meg a történettel: 

Беседуют двое на грузинской свадьбе:

– Это не свадьба, а полное недоразумение! А невеста такая страшная, как крокодил!

– Ты зачем говоришь так про мою дочь, я тебя зарежу!

– Прости дорогой, я не знал, что ты её отец!

– Теперь точно зарежу, я её мать!

Ketten beszélgetnek a grúz esküvőn:

– Ez nem esküvő, hanem teljes értelmetlenség! A menyasszony meg annyira csúnya, mint egy krokodil!

– Miért beszélsz így a lányomról, megöllek!

– Ne haragudj, kedves, nem tudtam, hogy az apja vagy!

– Most aztán tényleg megöllek, az anyja vagyok!

Gyakorolj a kérdés-felelet résszel!

Ezt csak akkor kezdd el, ha a történetet már jól ismered! Próbálj meg csak hallás után, te magad válaszolni a kérdésekre! Ismételd a helyes válaszokat is! Ennek köszönhetően nagyon sokat megtanulhatsz már egy ilyen rövid történettel is, illetve a történet szókincsét más mondatokban is gyakorlod.  

Беседуют двое на грузинской свадьбе:

Где разговаривают (beszélgetnek) люди?

На свадьбе. Они разговаривают на грузинской свадьбе.

Сколько человек разговаривает?

Два человека. Двое разговаривают.

– Это не свадьба, а полное недоразумение! А невеста такая страшная, как крокодил!

Нравится (tetszik) свадьба гостю (vendégnek)?

Нет, она ему совсем не нравится.

Нравится невеста гостю?

Нет, она тоже не нравится ему.

Как выглядит невеста?

Невеста выглядит, как крокодил.

– Ты зачем говоришь так про мою дочь, я тебя зарежу!

– Прости дорогой, я не знал, что ты её отец!

– Теперь точно зарежу, я её мать!

С кем разговаривает гость?

С матерью невесты. Гость говорит с мамой невесты.

Он знает об этом?

Нет, он не знает об этом. Он думает, что это отец невесты.

Как отвечает мать невесты?

Она очень злится (mérges, mérgelődik). Она хочет гостя зарезать.

“Tanulj” a LÉna magazinból, csupa ilyen történetekből!