A legalapvetőbb orosz kérdőszók a következők:

Где? Hol?

Где находится дом?

Hol található a ház?

Где ты был вчера?

Hol voltál tegnap?

Где ты купил эту сумку?

Hol vetted ezt a táskát?

 

Куда? Hová?

Куда она идёт?

Hová megy (ő)?

Куда ты сходил вчера вечером?

Hová mentél tegnap este?

 

Откуда? Honnan?

Откуда пришёл брат?

Honnan jött / érkezett meg a báty?

 

Когда? Mikor?

Когда будет матч?

Mikor lesz a meccs?

Когда ты приедешь домой?

Mikor jössz haza?

 

Как часто? Milyen gyakran? Hányszor?

Как часто ты ходишь в бассейн?

Milyen gyakran jársz uszodába?

Как часто ты встречаешься со своей подругой?

Milyen gyakran találkozol a barátnőddel?

Как часто ты занимаешься спортом?

Milyen gyakran sportolsz?

 

Как долго? Сколько времени? Mennyi ideig?

Как долго ты был в Москве?

Meddig voltál Moszkvában?

Как долго ты готовился к экзамену?

Mennyi ideig készültél a vizsgára?

Как долго они завтракали в воскресенье?

Mennyi ideig reggeliztek (ők) vasárnap?

 

С каких пор? С какого времени? Mióta? Mennyi ideje?

С каких пор ты работаешь в этой фирме?

Mióta dolgozol ennél a cégnél?

С каких пор ты изучаешь русский язык?

Mióta tanulsz oroszul?

С какого времени он болен?

Mióta beteg?

 

До каких пор? До какого времени? Meddig?

До каких пор ты останешься в Будапеште?

Meddig maradsz Pesten?

До какого времени работают кассы на вокзале?

Meddig vannak nyitva a pályaudvaron a pénztárak?

 

Как? Каким образом? Hogyan? Milyen módon?

Как ты решил задачу?

Hogyan oldottad meg a feladatot?

Как он нашёл наш дом?

Hogy találta meg a házunkat?

 

Почему? По какой причине? Miért? Mi okból?

Почему вы остались дома?

Miért maradtatok otthon? (ön és önök is lehet)

По какой причине он отсутствовал?

Mi okból hiányzott?

 

Зачем? С какой целью? Miért? Mi célból?

Зачем он приехал в Москву?

Miért jött Moszkvába?

Зачем мама уехала на вокзал?

Miért ment el a mama a pályaudvarra?