(Ezen a honlapon minden nyelvtani cikk azt szolgálja, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse! Ha szeretnél végre hatékonyan oroszul tanulni, kattints ide, hogy megismerd a legtermészetesebb módszert!)

Szeretnék hatékonyan tanulni oroszul!

Два, две

A два (kettő) számnév hímnemű és semleges nemű, a две (kettő) pedig nőnemű szavak előtt állhat. Az utánuk következő szavakat eleve egyes szám birtokos esetbe kell tenni. De ha valamiért más esetbe kerül az egész számneves szerkezet, akkor minden egyes elemét abba az esetbe kell tenni. Ráadásul többes számban.

Ez elég bonyolultnak tűnhet. Úgy gondolom, a számnevek egyeztetése is jó bizonyíték arra, hogy szabályok helyett egyszerűbb magát a nyelvet tanulni. Ha a példákat elolvasod, máris érthetőbb lesz, miről van szó. 

Semmiképpen ne kezdd el megtanulni ezt a táblázatot! Inkább akkor használd, ha nem érted a szóalakokat!

Alanyeset:

два стола (két asztal) / два мальчика (két fiú)

две девочки (két lány)

два окна (két ablak)

Tárgyeset:

два стола (két asztalt) / двух мальчиков (két fiút)

две школы (két iskolát) / двух девочек (két lányt)

два окна (két ablakot)

Birtokos eset

двух столов (két asztalnak a …) / двух мальчиков (két fiúnak a …)

двух девочек (két lánynak a …)

двух окон (két ablaknak a …)

Részes eset

двум столам (két asztalnak) / двум мальчикам (két fiúnak)

двум девочкам (két lánynak)

двум окнам (két ablaknak)

Eszközeset

под двумя столами (két asztal alatt) / с двумя мальчиками (két fiúval)

c двумя девочками (két lánnyal)

перед двумя окнами (két ablak előtt)

Elöljárós eset

о двух столах (két asztalról / о двух мальчиках (két fiúról)

о двух девочках (két lányról)

о двух окнах (két ablakról)

A три (három) is így ragozandó.

три дома / девочки / письма 

три дома / трёх мальчиков

трёх домов / трёх мальчиков

к трём мальчикам

о трёх мальчиках

A четыре (négy) is így ragozandó.

четыре учебника / четыре директора 

четыре учебника / четырёх директоров

четырёх учебников / четырёх директоров

четырём учебникам / четырём директорам

четырьмя учебниками / с четырьмя директорами

о четырёх учебниках / о четырёх директорах