(Ezen a honlapon minden nyelvtani cikk azt szolgálja, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse! Ha szeretnél végre hatékonyan oroszul tanulni, kattints ide, hogy megismerd a legtermészetesebb módszert!)

Szeretnék hatékonyan tanulni oroszul!

Az 1-t jelölő orosz számneveket egyeztetni kell az utánuk álló szavakkal és esetek szerint is ragoznunk kell őket. 

A táblázatok az один, одна, одно (egy) számnév esetalakjait tartalmazzák. Az „1” ragozása az этот, эта, это mutató névmáshoz hasonlít a legjobban.

Megjegyzések:

    1. A megadott magyar jelentések néha erőltetettnek tűnhetnek, de ezek a hat alapeset egyezményes jelentései. Természetesen fordíthatjuk őket teljesen máshogy is, ha az elöljárószó vagy az ige vonzata másképp hangzik magyarul.
    2. Hímnem tárgyesetben ismét különbség van az élő és élettelen főnevek ragozásában.

HÍMNEM

Eset
Alany

один стол

один мальчик

egy asztal

egy fiú

Tárgy

один стол

одного мальчика

egy asztalt

egy fiút

Birtokos

одного стола

одного мальчика

egy asztalnak a…

egy fiúnak a …

Részes

одному столу

одному мальчику

egy asztalnak

egy fiúnak

Eszköz

одним столом

одним мальчиком

egy asztallal

egy fiúval

Elöljárós

об одном столе

об одном мальчике

egy asztalról

egy fiúról

NŐNEM

Eset
Alany одна девочка egy lány
Tárgy одну девочку egy lányt
Birtokos одной девочки egy lánynak a…
Részes одной девочкe egy lánynak
Eszköz одной девочкой egy lánnyal
Elöljárós об одной девочке egy lányról

SEMLEGES NEM

Eset
Alany одно окно egy ablak
Tárgy одно окно egy ablakot
Birtokos одного окна egy ablaknak a…
Részes одному окну egy ablaknak
Eszköz одним окном egy ablakkal
Elöljárós об одном окне egy ablakról