Kép: Szentpétervár a Szent Izsák Székesegyház tetejéről

Ezen a honlapon a nyelvtani cikkek azt szolgálják, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse! Ha szeretnél végre hatékonyan oroszul tanulni, kattints ide, hogy megismerd a legtermészetesebb módszert!

Vagy írj egy emailt a beszeljunkoroszul@gmail.com címre és jelentkezz egy ingyenes, minden kötelezettségtől mentes konzultációra!

Szeretnék hatékonyan tanulni oroszul!

Ebben a bejegyzésben a következő névmásokat tanulhatod meg:

наш, наша, наше, наши (miénk, a mi …)

ваш, ваша, ваше, ваши (tiétek, a ti … / öné, az ön … / önöké, az önök …)

их (övék, sz ők …)

A birtokos névmások egyes számú alakjainak ragozása  itt található.

A birtokos névmások minden nyelvben nagyon fontosak, azt fejezik ki, hogy egy birtok kihez tartozik.

Kérdésük az orosz nyelvben:

Чей? (Kié? hímnemben) 

Чья? (Kié? nőnemben)

Чьё? (Kié? semleges nemben)

Чьи? (Kié? többes számban)

A birtokos névmást az orosz nyelvben mindig egyeztetjük a főnévvel nemben, számban és esetben!

 

Többes szám 1. személyű birtokos. Hímnemű birtok

Alanyeset

наш дом / наш друг

a mi házunk / a mi barátunk

Tárgyeset

наш дом / нашего друга

a mi házunkat / a mi barátunkat

Birtokos eset

нашего дома / нашего друга

a mi házunknak a… / a mi barátunknak a …

Részeshatározós eset

нашему дому / нашему другу

a mi házunknak / a mi barátunknak

Eszközeset

нашим домом / нашим другом

a mi házunkkal / a mi barátunkkal

Elöljárós eset

о нашем доме / о нашем друге

a mi házunkról / a mi barátunkról

Megjegyzés:

Tárgyesetben az élettelent jelentő  főnevek az alanyeset végződését kapják, az élőket jelentők pedig a birtokos esetét.

Többes szám 1. személyű birtokos. Nőnemű birtok

Alanyeset

нашa квартира

a mi lakásunk

Tárgyeset

нашу квартиру

a mi lakásunkat

Birtokos eset

нашей квартиры

a mi lakásunknak a …

Részeshatározós eset

нашей квартирe

a mi lakásunknak

Eszközeset

нашей квартирой

a mi lakásunkkal

Elöljárós eset

о нашей квартире

a mi lakásunkról

 

Többes szám 1. személyű birtokos. Semleges nemű birtok

Alanyeset

нашe радио /  окно

a mi rádiónk / ablakunk

Tárgyeset

наше радио / окно

a mi rádiónkat / ablakunkat

Birtokos eset

нашего радио / окна

a mi rádiónknak a … / ablakunknak a …

Részeshatározós eset

нашему радио / окну

a mi rádiónknak / ablakunknak

Eszközeset

нашим радио / окном

a mi rádiónkkal / ablakunkkal

Elöljárós eset

о нашем радио / окне

a mi rádiónkról / ablakunkról

 

 

Többes szám 1. személyű birtokos. Többes számú birtok

Alanyeset

наши дома / друзья

a mi házaink / barátaink

Tárgyeset

наши дома / наших друзей

a mi házainkat / barátainkat

Birtokos eset

наших домов / наших друзей

a mi házainknak a … /barátainknak a…

Részeshatározós eset

нашим домам / нашим друзьям

a mi házainknak / barátainknak

Eszközeset

нашими  домами / друзьями

a mi házainkkal / barátainkkal

Elöljárós eset

о наших домах / друзьях

a mi házainkról / barátainkról

Megjegyzés:

Tárgyesetben az élettelent jelentő  főnevek az alanyeset végződését kapják, az élőket jelentők pedig a birtokos esetét.

 

Példák:

Наш дом стоит в центре города.

A házunk a városközpontban van.

На нашем этаже три квартиры.

Az emeletünkön három lakás van.

Наша школа носит имя Чехова.

Az iskolánk Csehov nevét viseli.

Мы долго разговаривали с нашей уительницей.

Sokáig beszélgettünk a tanárnőnkkel.

Всё о нашем селе.

Minden a mi falunkról

В наши дни люди очень заняты.

Napjainkban az emberek nagyon elfoglaltak.

Отпуск мы провели с нашими друзьями.

A szabadságot a barátainkkal töltöttük.

Többes szám 2. személyű birtokos

A ваш, ваша, ваше, ваши (tiétek, öné, önöké) birtokos névmások ragozása teljesen megegyezik a többes szám 1. személyű наш, наша, наше, наши alakok ragozásával.

 

Többes szám 3. személyű birtokos

Többes szám harmadik személyben egy orosz birtokos névmás van: их

А его, её mintájára használjuk. Alakját tekintve az они  (ők) többes szám harmadik személyű személyes névmás birtokos esete. Nem ragozzuk.

 

Példák:

Мне очень нравится их дом.

Nagyon tetszik a házuk.

Мы ездили за границу на их машине.

Az ő autójukkal mentünk (utaztunk) külföldre.

Их усилия увенчались успехом.

Az erőfeszítéseiket siker koronázta.