Kép: Кирилло-Белозёрский монастырь

Ezen a honlapon minden nyelvtani cikk azt szolgálja, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse! Ha szeretnél végre hatékonyan oroszul tanulni, kattints ide, hogy megismerd a legtermészetesebb módszert!

Vagy írj egy emailt a beszeljunkoroszul@gmail.com címre és jelentkezz egy ingyenes, minden kötelezettségtől mentes konzultációra!

Szeretnék hatékonyan tanulni oroszul!

A birtokos névmások minden nyelvben nagyon fontosak, azt fejezik ki, hogy egy birtok kihez tartozik.

Kérdésük az orosz nyelvben:

Чей? (Kié? hímnemben) 

Чья? (Kié? nőnemben)

Чьё? (Kié? semleges nemben)

Чьи? (Kié? többes számban)

A birtokos névmást mindig egyeztetjük a főnévvel nemben, számban és esetben.

Ebben a bejegyzésben csak az egyes számú birtokos névmásokról van szó,  a többes számúak ragozása itt található.

Egyes szám 1. személyű birtokos, hímnemű birtok

Alanyeset мой отец / мой дом apám / házam
Tárgyeset моего отца / мой дом apámat / házamat
Birtokos eset моего отца / моего дома apámnak a… / házamnak a ..
Részes eset моему отцу / моему дому apámnak / házamnak
Eszközhatározós eset моим отцом / моим домом apámmal / házammal
Elöljárós eset о моём отце / моём доме apámról / házamról

 

Megjegyzés:

Tárgyesetben az élettelen dolgokat jelentő főnevek ragozása megegyezik az alanyesettel, az élőket jelentőké pedig a birtokos esettel.

 

Egyes szám 1. személyű birtokos. Nőnemű birtok

Alanyeset моя сестра lánytestvérem
Tárgyeset мою сестру lánytestvéremet
Birtokos eset моей сестры lánytestvéremnek a…
Részes eset моей сестре lánytestvéremnek
Eszközhatározós eset моей сестрой lánytestvéremmel
Elöljárós eset о моей сестре lánytestvéremről

 

Egyes szám 1. személyű birtokos. Semleges nemű birtok

Alanyeset моё окно ablakom
Tárgyeset моё окно ablakomat
Birtokos eset моего окна ablakomnak a…
Részes eset моему окну ablakomnak
Eszközhatározós eset моим окном ablakommal
Elöljárós eset о моём окне ablakomról

Egyes szám 1. személyű birtokos. Többes számú birtok

Többes számban mindhárom nemben ugyanaz a végződés.

Alanyeset мои друзья / мои книги barátaim / könyveim
Tárgyeset моих друзей / мои книги barátaimat / könyveimet
Birtokos eset моих друзей / моих книг barátaimnak a… / könyveimnek a …
Részes eset моим друзьям / моим книгам barátaimnak / könyveimnek
Eszközhatározós eset моими друзьями / моими книгами barátaimmal / könyveimmel
Elöljárós eset о моих друзьях / моих книгах barátaimról / könyveimről

 

Megjegyzés:

Tárgyesetben az élettelen dolgokat jelentő főnevek ragozása megegyezik az alanyesettel, az élőket jelentőké pedig a birtokos esettel.

Egyes szám 2. személyű birtokos

A твой, твоя, твоё, твои  (tied) birtokos névmások ragozása teljesen megegyezik a fentiekkel.

Példák:

Мой друг два года жил за границей.

A barátom két évet külföldön élt.

Моя квартира находится на пятом этаже.

A lakásom a negyedik emeleten van.

Моё окно выходит на юг.

Az ablakom déli fekvésű.

Ты не знаешь, где мои туфли?

Nem tudod, hol van a cipőm?

Ты очень похожа на мою подругу.

Nagyon hasonlítasz a barátnőmre.

У моего брата новая квартира.

A fivéremnek új lakása van.

Рядом с моим домом находится бассейн.

A házam mellett van egy uszoda.

Гитара стала моим хобби.

A gitár a hobbim lett.

Мы долго разговаривали о моих планах.

Sokáig beszélgettünk a terveimről.

Egyes szám 3. személyű birtokos

Ebben a személyben összesen két birtokos névmás van:

Hímnemben és semleges nemben: его (övé)

Nőnemben: её (övé)

Ezek alakjukat tekintve az он (его), она (её), оно (его) harmadik személyű személyes névmások birtokos esetei. Nem ragozzuk őket.

 

Példák:

Его отец хорошо владеет английским языком.

A(z ő)  apja jól beszél angolul. (fiúé)

Её бабушка уже на пенсии.

A(z ő) nagymamája már nyugdíjas. (lányé)

Я позвонила его брату.

Telefonáltam a(z ő) fivérének. (fiúé)

Я была у его родителей.

Voltam a(z ő) szüleinél. (fiúé)

Я получил книгу от его сестры.

A(z ő) lánytestvérétől kaptam a könyvet. (fiúé)

Мы познакомились с её отцом.

Megismerkedtünk az (ő) apjával. (lányé)