Ezen a honlapon a nyelvtani cikkek azt szolgálják, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse! Ha szeretnél végre hatékonyan oroszul tanulni, kattints ide, hogy megismerd a legtermészetesebb módszert!

Vagy írj egy emailt a beszeljunkoroszul@gmail.com címre és jelentkezz egy ingyenes, minden kötelezettségtől mentes konzultációra!

Szeretnék hatékonyan tanulni oroszul!

Az alábbiakban néhány feladatot találsz az orosz igék jelen idejű és múlt idejű ragozásához. Nagyon egyszerűek, talán meghozzák annak is az önbizalmát, aki eddig félt az igeragozástól. Csak jelen és múlt idő.

Minden feladat végén ott a megoldás is.  🙂

1. feladat

работаю? работаешь? работает? работаем? работаете? работают?

1. Мы… 2. Саша тоже … 3. Я … здесь.  4. Вы …?  5. Где ты …?  6. Мы … там. 7. Они … здесь. 8. Марта …? 9. Я … дома. 10. Вы … тут?

Megoldás:

1. –ем  2. –ет  3. –ю  4. –ете  5. –ешь  6. –ем  7. –ют  8. –ет  9. –ю  10. –ете

2. feladat

-ю? –ешь? –ет? –ем? –ете? –ют?

1. Ира отдыха… дома. 2. Я отдыха…. 3. Ты тоже отдыха…? 4. Мы отдыха…. 5. Маша и Антон дома. Они отдыха…. 6. Папа дома. Он отдыха…. 7. Я отдыха… здесь. 8. Они отдыха…? 9. Вы отдыха…? 10. Ты отдыха…?

Megoldás:

1. –ет   2.  –ю   3.  –  ешь 4.   -ем    5.   –ют    6.   –ет    7.    –ю    8.    –ют     9.    –ете    10.   –ешь

3. feladat

-ю?  -ешь? –ет? –ем? –ете? –ют?

1. На уроке студенты чита… тексты. 2. Что вы дела…? 3. Сейчас перерыв. Они отдыха…. .  4.  Ты  зна….,  где библиотека? 5. Мы слуша… музыку. 6. Я работа… здесь. 7. Виктор чита… письмо. 8. Что вы дела…? 9. Они чита… учебник. 10. Друзья слуша… музыку. 11. Мы отдыха… дома. 12. Где ты отдыха…?

Megoldás:

1. –ют  2. –ете  3. –ют  4. –ешь  5. –ем  6. –ю  7. –ет  8. –ете  9. –ют  10. –ют   11. –ем  12. –ешь

4. feladat

люблю? любишь? любит? любим? любите? любят?

Я … читать. 2. Виктор … музыку? З. Мы … смотреть фильмы. 4. Антон… футбол. 5. Вы … стихи? 6. Мои друзья … театр. 7. Они … смотреть телевизор вместе. 8. Я … мороженое. 9. А ты … мороженое? 10. Мы … балет.11. Маша … стихи. 12. Вы … спорт?

Megoldás:

1. люблю  2. любит  3. любим  4. любит  5. любите  6. любят  7. любят  8. люблю  9. любишь  10. любим  11. любит  12. любите

5. feladat

-ю? –ишь? –ит? –им? –ите? –ят?

1. Мы смотр… телевизор. 2. Ты люб… чай или кофе? 3. Я говор… по-английски хорошо. 4. Вы люб… футбол? 5. Ты говор… по-французски? 6. Мы часто смотр… видео-фильмы вместе. 7. Они сейчас смотр… телевизор.  8. Антон  не говор… по-немецки. 9. Я часто смотр… мультфильмы. 10. Вы говор… по-японски? 11. Они люб… смотреть хоккей. 12. Маша  люб… цветы.

Megoldás:

1. –им  2.  –ишь  3. –ю  4. –ите  5. –ишь  6. –им  7. –ят  8. –ит  9. –ю  10. –ите  11. –ят  12. –ит

6. feladat

-л? –ла? –ли?

1. Вчера вечером Андрей чита…. 2. Вчера Наташа писа… письма. 3. Антон, что ты дела… вчера? 4. Что вы дела… сегодня утром? 5. Вчера вечером Марта гуля… 6. Вы отдыха… или работа… вчера?  7. Утром отец слуша… радио, а дочь смотре… телевизор. 8. Вчера Иван бы… в клубе. 9. Мы тоже бы… там. 10. Анна, где ты бы… вчера?  11. Студенты бы… в кино. 12. Они смотре… новый фильм.

Megoldás:

1. –л  2. –ла  3. –л  4. –ли  5. –ла  6. –ли  7. –л –ла  8. –л  9. –ли  10. –ла  11. –ли  12. -ли

Forrás: Егорова: Сборник упражнений по русскому языку