Kép: Коломна

Ezen a honlapon a nyelvtani cikkek azt szolgálják, hogy ha önállóan tanulsz és nem értesz valamit, segítsen a megértésben. Nem javaslom, hogy túl sok időt szentelj a nyelvtannak, inkább csak annyit foglalkozz vele, hogy a megértést segítse! Ha szeretnél végre hatékonyan oroszul tanulni, kattints ide, hogy megismerd a legtermészetesebb módszert!

Vagy írj egy emailt a beszeljunkoroszul@gmail.com címre és jelentkezz egy ingyenes, minden kötelezettségtől mentes konzultációra!

Szeretnék hatékonyan tanulni oroszul!

Az orosz nyelvben csak egyes és többes szám 2. személyben vannak felszólító igealakok (te, ti, ön, önök).

Egyes szám:

Ha az egyes szám 1. személyű igealak tövében mássalhangzó van, és a hangsúly a szó végére esik, akkor a felszólító mód végződése „-и”:

учу (tanulok) – учи

пишу (írok) – пиши

скажу (mondom, mondok) – скажи

говорю (beszélek) – говори

Ha a szótőben magánhangzó van, és a végződés „-ю”, akkor a felszólító mód jele a „-й”::

читаю (olvasok) – читай

гуляю (sétálok) – гуляй

изучаю (tanulmányozok) – изучай

 

Ha a szótőben mássalhangzó van, és a személyrag egyes szám 1. személyben hangsúlytalan, akkor a felszólító mód kifejezésére a „ь” szolgál, ami a kiejtésben meglágyítja a mássalhangzót.

готовлю (készítek) – готовь

сяду (le fogok ülni) – сядь

 

Az egyszótagú igék felszólító módja a következő:

пить (inni) – пей

лить (önteni) – лей

шить (varrni) – шей

 

Нa a folyamatos szemléletű igetőben „-ва” van, az a felszólító módban is megmarad::

давать (adni) – давай

вставать (felkelni, felállni) – вставай

Többes szám:

Az egyes számú alakokhoz a „-те” végződést tesszük:

читайте (olvassatok / olvassátok), пишите (írjatok / írjátok), смотрите (nézzetek / nézzétek), гуляйте (sétáljatok)

A „-ся”-s igékben mássalhangzó után „-ся” áll, magánhangzó után „-сь” lesz belőle:

учись (tanulj) / учитесь (tanuljatok)

занимайся (foglakozz) / занимайтесь (foglalkozzatok)

Harmadik személyben

… a „пусть”, „пускай” (hadd) szavakkal egészítjük ki a kijelentő módban ragozott igealakokat.

Az idősebb korosztály még biztosan emlékszik a dalocskára, aminek ez a refrénje:

Пусть всегда будет солнце, (Hadd süssön /legyen/ mindig a nap!)

Пусть всегда будет небо, (Hadd legyen mindig az ég!)

Пусть всегда будет мама …”(Hadd legyen mindig a mama!)

És egy példa a mai világból:

«Пусть говорят!»  („Mondják!” (ők))

– ток-шоу Андрея Малахова на первом канале (Andrej Malahov beszélgetős műsora az “Orosz 1” csatornán)

 

A többes szám első személyre

… pedig a következő „alternatív” lehetőség van:

a kijelentő módban ragozott igealak + a «давай», «давайте» szócska.

Lásd Лариса Гузеева műsora az orosz tévében: «Давай поженимся!» (Házasodjunk meg!)