Az orosz nyelvben csak egyes és többes szám 2. személyben vannak felszólító igealakok (te, ti, ön, önök).

 

Egyes szám:

Ha az egyes szám 1. személyű igealak tövében mássalhangzó van, és a hangsúly a szó végére esik:

учу (tanulok), пишу (írok), скажу (mondom, mondok), говорю (beszélek)

akkor a felszólító mód végződése „-и”:

учи, пиши, скажи, говори

Ezen nem változtat, ha az ige „вы-” igekötőt kap, és a hangsúly átkerül az igekötőre:

выучи (tanuld meg!)

Ha a szótőben magánhangzó van, és a végződés „-ю”:

читаю (olvasok), гуляю (sétálok), изучаю (tanulmányozok)

akkor a felszólító mód jele a „-й”:

читай, гуляй, изучай

 

Ha a szótőben mássalhangzó van, és a személyrag egyes szám 1. személyben hangsúlytalan:

готовлю (készítek), сяду (le fogok ülni)

akkor a felszólító mód kifejezésére a „ь” szolgál, ami a kiejtésben meglágyítja a mássalhangzót:

готовь, сядь

 

Az egyszótagú igék:

пить (inni), лить (önteni), шить (varrni)

felszólító módja a következő:

пей, лей, шей

 

Нa a folyamatos szemléletű igetőben „-ва” van:

давать (adni), вставать (felkelni, felállni)

az a felszólító módban is megmarad:

давай, вставай

 

Többes szám:

Az egyes számú alakokhoz a „-те” végződést tesszük:

читайте (olvassatok / olvassátok), пишите (írjatok / írjátok), смотрите (nézzetek / nézzétek), гуляйте (sétáljatok)

A „-ся” mássalhangzó után ebben az alakjában áll, magánhangzó után „-сь” lesz belőle:

учись (tanulj), учитесь (tanuljatok), занимайся (foglakozz), занимайтесь (foglalkozzatok)

 

Harmadik személyben

… a „пусть”, „пускай” (hadd) szavakkal egészítjük ki a kijelentő módban ragozott igealakokat.

Az idősebb korosztály még biztosan emlékszik a dalocskára, aminek ez a refrénje:

„Пусть всегда будет солнце, (Hadd süssön /legyen/ mindig a nap!)

Пусть всегда будет небо, (Hadd legyen mindig az ég!)

Пусть всегда будет мама, (Hadd legyen mindig a mama!)

Пусть всегда буду я.” (Hadd legyek mindig én!)  🙂

És egy példa a mai világból:

«Пусть говорят!»  („Mondják!” (ők))

– ток-шоу Андрея Малахова на первом канале (Andrej Malahov beszélgetős műsora az “Orosz 1” csatornán)

 

A többes szám első személyre

… pedig a következő „alternatív” lehetőség van:

a kijelentő módban ragozott igealak + a «давай», «давайте» szócska.

Lásd Лариса Гузеева műsora az orosz tévében: «Давай поженимся!» (Házasodjunk meg!)