Egy kezdő nyelvtanuló számára bizonyára sok kihívás adódik az orosz nyelvben, és valószínűleg a lágyságjelek (мягкий знак) ilyenek. Az orosz alapjában véve eléggé lágy nyelv, de ezt többféleképpen jelöli, nem csak lágyjellel.

Lássuk, milyen esetekben találkozunk vele! (Vigyázat, ne keverjük össze a keményjellel, ami már csak elvétve fordul elő!)

Jó néhány nőnemű, 3. ragozás szerint ragozott főnév végén.

осень (ősz)

мать (anya)

дочь (lánygyerek)

ночь (éjszaka)

помощь (segítség)…

Hímnemű főnevek végén:

дождь (eső)

день (nap)

камень (kő) …

A legtöbb főnévi igenév végén: 

читать (olvasni)

знать (tudni)

думать (gondolni, gondolkodni)

говорить (beszélni, mondani) …

Szó belsejében, az л mássalhangzó lágyságának jelölésére:

больница (kórház)

Szó belsejében, ha kemény mássalhangzó előtt egy lágy áll. 

письмо (levél)

восьмой (nyolcadik)

Elválasztó jelként, ha kiejtjük a е, ю, ё, я betűk -j- hangját. 

семья (család)

пьеса (színdarab)

Néhány idegen szóban -o- előtt:

почтальон (postás)

бульон (húsleves)

Az egyes szám 2. személyű ragozott igealakok után:

читаешь (olvasol / olvasod)

знаешь (tudsz / tudod)

думаешь (gondolsz / gondolod)

говоришь (beszélsz)

A -ся végű igék néhány ragozott alakjában a szó végén: 

занимаюсь (foglalkozol), занимаешься, занимается, занимаемся, занимаетесь, занимаются

занимался, занималась, занималось, занимались

A felszólító igealakok egy részének végén:
ешь (egyél)

сядь (ülj le)

садись (ülj le)

встань (állj fel)

занимайтесь (foglalkozzatok / foglalkozzon / foglalkozzanak)

Persze ezenkívül is vannak esetek, de szinte lehetetlen mindet felsorolni.