Az orosz igék jellemző sajátossága, hogy a legtöbbjüknek két alakja van, amelyek szemléletben különböznek, és igepárt alkotnak. Az egyik alak a folyamatos ige (глагол несовершенного вида), a másik a befejezett ige (глагол совершенного вида).

Néhány példa:

 

Folyamatos igék (несовершенный вид)Befejezett igék (совершенный вид)
читать (olvasni)прочитать
писать (írni)написать
вставать (felállni, felkelni)встать
изучать (tanulni, tanulmányozni)изучить
строить (építeni)построить
смотреть (nézni)посмотреть

 

Mint látható, háromféleképpen különböztetjük meg őket.

  1. Igekötővel: написать, прочитать
  2. ва képzővel: вставать
  3. A szótő végén levő képzővel: изучать – изучить

 

Az igepárok nemcsak alakjukban, hanem az igeidők képzésében és jelentésükben is különböznek.

 

 A folyamatos igék jelentése:

Csak a cselekvést jelölik, arról nincs szó, hogy befejeződött-e vagy van-e eredménye.

Múlt időben:

Я писал письмо.

(Levelet írtam. – Arról nincs szó, befejeztem-e.)

Он изучал английский язык.

(Angolul tanult. – Nem tudjuk, van-e eredménye.)

Jövő időben:

В нашем районе будут строить новый бассейн.

(A környékünkön új uszodát fognak építeni. – Csak a cselekvés tényét fejezi ki.)

Вечером я буду писать письмо.

(Este levelet fogok írni. – Arról nincs szó, befejezem-e.)

Azt is kifejezhetik, hogy a cselekvés gyakran történik(t), vagy sokáig tart(ott).

 Я всегда выполняла все задания по немецкому языку.

(Mindig megoldottam minden német feladatot / feladatot németből.)

Он смотрел долго на меня.

(Sokáig nézett rám.)

 

A befejezett szemléletű igék jelentése:

Elsősorban azt fejezik ki, hogy a cselekvés be van fejezve vagy eredménye van.

Múlt időben:

В городе построили новый театр.

(A városban felépítették az új színházat.. – Be is fejezték)

Я прочитал книгу.

(Elolvastam a könyvet.)

Jövő időben:

Сегодня я напишу письмо.

(Ma megírom a levelet. – Kiemelem, hogy be is fogom fejezni.)

Завтра я передам твой привет бабушке.

(Holnap átadom az üdvözleted a nagymamának.)

A befejezett igék arra is utalnak, hogy a cselekvés egyszer történt vagy egy pillanat alatt zajlott le. Jelölhetik a cselekvés kezdetét vagy végét.

Вчера я кончила работать раньше, чем обычно.

(Tegnap hamarabb fejeztem be a munkát, mint általában.)

Он посмотрел на меня с удовольствием.

(Érdeklődve pillantott rám.)

 

Igeidők

folyamatos szemléletű igéket három igeidőben ragozzuk:

Jelen idő: я читаю (olvasok), я смотрю (nézek)

Múlt idő: я читал (olvastam), я смотрел (néztem)

Összetett jövő idő: a «быть» segédige jelen időben ragozott alakjai + a főige változatlanul:

я буду читать (olvasni fogok), ты будешь писать (írni fogsz)

 

befejezett szemléletű igéknek csak két igeidejük van:

Múlt idő: я прочитал (elolvastam), они построили (felépítették)

Egyszerű jövő idő: я напишу (meg fogom írni), он поможет (segíteni fog)