Jövő időben is érvényes, hogy a magázásra a többes szám 2. személyt használják. A szövegkörnyezetből derül ki, melyik személyt jelenti az ige.

A hangsúlyos szótagot aláhúzással jelölöm. A biztonság kedvéért emlékeztetőül leírom itt is: az a szótag, amelyikben ё van, mindig hangsúlyos. Hangsúlyos a вы igekötő is a befejezett igékben. A -ся úgy „viselkedik”, mint jelen időben.

A „быть” ragozása:

я будуén fogok
ты будешьte fogsz
он / она / оно будетő fog
мы будемmi fogunk
вы будетеti fogtok / ön fog / önök fognak
они будутők fognak

Tehát az összetett jövő idejű alakokat így képezzük:

я буду писать (írni fogok)

ты будешь гулять (sétálni fogsz)

он будет отдыхать (pihenni fog), она будет читать (olvasni fog)…

мы будем праздновать (ünnepelni fogunk)

вы будете помогать (ti segíteni fogtok / ön segíteni fog / önök segíteni fognak)

они будут работать (ők dolgozni fognak)

 

A befejezett igékből egyszerű jövő időt képzünk. 

Ez olyan, mintha jelen időben ragoznánk őket:

я напишу

я увижу

я позвоню

meg fogom írni

meg fogom látni

fel fogom hívni

ты напишешь

ты увидишь

тв позвонишь

meg fogod írni

meg fogod látni

fel fogod hívni

он / она / оно

напишет

увидит

позвонит

 stb.

мы напишем

мы увидим

мы позвоним

 

вы напишете

вы увидите

вы позвоните

 

они напишут

они увидят

они позвонят