A határozói igenevek (magyar példa: olvasva, beszélgetve, elolvasván) az orosz nyelvben is a cselekvés, történés stb. körülményeit fejezik ki. Mindig kiegészítő jellegűek, és mindig az állítmányhoz kapcsolódnak.

A könnyebb megértés kedvéért lássunk egy magyar példát:

A parkban sétálgatva beszélgettek.

Ebben a mondatban a “beszélgettek” a fő cselekvést kifejező  állítmány, a “sétálgatva” pedig a határozói igenév, amely a körülményre utal.

 

 Lássuk mindezt az orosz nyelvben!

 

A határozói igeneveknek két nagy csoportját különböztetjük meg:

  1. a folyamatos szemléletű igékből képzettek
  2. a befejezett szemléletű igékből képzettek

 

Folyamatos igék:

 

A jelen idejű szótőből képezhetjük a és az -a képzővel.

cид – я (ülve)

читая (olvasva)

спеш – а (sietve)

стоя (állva)

играя  (játszva)

говор – я  (beszélve)

молч – а (hallgatva, azaz nem beszélve)

 

Azok az igék, amelyeknek tövében – ва – található, a főnévi igenév vagy a múlt idő szótövéből képzik a határozói igeneveket.

узнавая (megismerve)

 

A -ся végű igékből:

улыба – я сь (mosolyogva)

занима – ясь (foglalkozva)

одева – ясь (öltözködve)

 

Ritkán előforduló képző:  az -учи, -ючи.

буду – чи (lévén)

 

Ezt a határozói igenevet akkor használjuk, ha a fő cselekvés és a kiegészítő tevékenység egy időben zajlik. 

Он завтракает не спеша.   (Nem sietve / ráérősen reggelizik.)

Она смотрит на меня улыбаясь.   (Mosolyogva néz rám.)

Занимаясь спортом можно улучшить настроение. (Sportolva javíthatunk a hangulatunkon.)

 

Befejezett igék:

 

A főnévi igenév tövéből képezzük elsősorban a – в –, ritkábban a – вши – vagy a – ши – képzőkkel.

закончи – в (befejezvén)

начав (elkezdvén)

продав (eladván)

сказав (mondván)

узнав (megtudván)

прочитав (elolvasván)

принёс – ши (elhozván)

 

A – ся végű igékből:

csak a -вшись képzővel

одевши -сь (felöltözvén)

проснувши – сь (felébredvén)

улыбнувши -сь (elmosolyodván)

 

Ezt a határozói igenevet akkor használjuk, ha a kiegészítő cselekvés hamarabb történt, mint a fő tevékenység. 

Прочитав книгу, я вернула её в библиотеку. (Elolvasván a könyvet, visszavittem a könyvtárba.)

Кончив работу, мы ушли домой. (Befejezvén a munkát, hazamentünk.)