Az alábbiakban azokat nyelvi helyzeteket ismerheted meg, amelyekben az orosz főnevek eszközhatározós esetbe kerülnek.

 

A) A főnév előtt nincs elöljárószó:

 

1. A cselekvés, tevékenység eszközét fejezi ki a főnév. (eszközhatározó)

Я пишу карандашом или ручкой.

Ceruzával vagy tollal írok.

 

 

2. Időpontot is kifejezhetünk eszközesettel.

утром (reggel), вечером (este), ночью (éjszaka)

 

 

3. A közlekedési eszközök megnevezésére is jó. (Korlátozottan.)

eхать поездом – vonattal utazni (ugyanúgy: на поезде – vonaton)

лететь самолётом – repülővel utazni (ugyanúgy: на самолёте – repülőn)

 

 

4. Néhány melléknév eszközesetet vonz.

довольный  – jelentése: elégedett

Шеф доволен успехами. (Вообще есть такой?)

A főnök elégedett az eredményekkel. (Van ilyen?)

 

бедный – jelentése: szegény valamiben

Рыба бедна калориями.

A hal kalóriában szegény.

 

богатый – jelentése: gazdag valamiben

Мясо богато белком белками.

A hús gazdag fehérjében.

 

 

5. Vannak igék is, amelyek után a főnév eszközesetben áll.

быть – lenni valaminek

Он был учителем. Она будет врачом.

Tanár volt. Orvos lesz.

 

стать – jelentése: válni, lenni valamivé

Он стал журналистом. Újságíró lett.

Он станет бухгалтером. Könyvelő lesz.

 

являться – jelentése: néha nem is fordítjuk, tkp. „van”

Ланолин является важным компонентом губной помады.

A lanolin a rúzs fontos összetevője.

 

казаться – jelentése: tűnik valamilyennek

Это кажется мне важным вопросом.

Ez számomra fontos kérdésnek tűnik.

 

руководить – jelentése: vezetni

Мой муж сам руководит строительством нашего дома.

A férjem maga vezeti a házunk építését.

 

владеть – jelentése: tud egy nyelvet

Она свободно владеет английским языком.

Nagyon jól tud angolul.

 

интересоваться – jelentése: érdeklődik valami iránt

Я с средней школы интересуюсь литературой.

A középiskola óta érdekel az irodalom.

 

заниматься – jelentése: foglalkozni valamivel

Мы каждый день занимаемся русским языком.

Minden nap foglalkozunk az orosz nyelvvel.

 

 

6. A „работать” igével a foglalkozást, hivatást fejezi ki.

Он работает директором.

Igazgató(ként dolgozik).