Első típus. Hímnem

 

 

EsetKemény mássalhangzóra végződő főnevekLágy mássalhangzóra végződő– й-re végződő főnevek
Alanyзаводы /  ученикиогнигерои
Tárgy заводы  /учениковогнигероев
Birtokos заводов  /учениковогнейгероев
Részes заводам /  ученикамогнямгероям
Eszközзаводами  /ученикамиогнямигероями
Elöljárós о заводах /

об учениках

об огняхо героях

 

Megjegyzések:

 1. Словарь / Szótár: завод (üzem), ученик (tanuló), огонь (tűz), герой (hős)
 2. Tárgyesetben az élő főnevek végződése megegyezik a birtokos esetével, az életteleneké pedig az alany esetével.
 3. Ha a főnév többes számban ья–ra végződik, a többes birtokos végződés: -ьев (братья – братьев; листья – листьев; стулья – стульев. Kivétel: друзья – друзей; сыновья – сыновей)
 4. –ей a végződés birtokos esetben a lágy mássalhangzóra és a „susogó” hangokra végződő főnevek esetében: врачи – врачей, ножи – ножей, карандаши – карандашей

 

 

Első típus. Semleges nem

 

Eset – o-ra végződő főnevek– e-re végződő főnevek– ие-re végződő főnevek
Alanyделаполяздания
Tárgy делаполяздания
Birtokos дел (csak szótő)полейзданий
Részes деламполямзданиям
Eszköz деламиполямизданиями
Elöljárós о делахо поляхо зданиях

 

Megjegyzések:

 1. Словарь /  Szótár: дело (dolog, ügy), поле (mező), здание (épület)
 2. A ья–ra végződő semleges nemű főnevek birtokos esetben a –ьев végződést kapják. Pl.: деревья – деревьев (fa)

 

 

Második típus. Nőnem

 

Eset– а-ra végződő főnevek– я-ra végződő főnevek– й a tőben
Alanyстраны / женщиныземлисемьи
Tárgyстраны / женщин (csak szótő)землисемьи
Birtokosстран /  женщин (csak szótő)земельсемей
Részesстранам / женщинамземлямсемьям
eszközhatározósстранами / женщинамиземлямисемьями
Elöljárósо странах /

о женщинах

о земляхо семьях

 

Megjegyzések:

 1. Словарь /  Szótár: страна (ország), женщина (nő, asszony), земля (föld), семья (család)
 2. Birtokos esetben nincs toldalék, csak a szótövet használjuk. Az „-a” végű főnevek  kemény mássalhangzóra végződnek, a „-я” végűek – lágyjelre.
 3. Kivétel: песня – песни – песен (dal), вишня – вишни – вишен (meggy). Ezekben a szavakban nincs lágyságjel.
 4. Ha a tőben „-й-” van, a többes birtokos végződés is „-й”: армия (армиjа) – армии – армий (hadsereg)

 

 

Harmadik típus. Lágyjelre végződő nőnemű főnevek

 

Eset– ь-re végződő főnevek– ь-re végződő főnevek
Alanyночиматери
Tárgyночиматерей
Birtokosночейматерей
Részesночамматерям
eszközhatározósночамиматерями
Elöljárósночахо матерях

 

Megjegyzések:

A  3. típusú, azaz nőnemű, lágy végű főnevek esetalakjai – a birtokos esetet kivéve – megegyeznek az első típus többes számú végződéseivel.

A végződés többes szám birtokos esetben: -ей

Pl.: степь – степи – степей, ночь – ночи – ночей (éjszaka), тетрадь – тетради – тетрадей (füzet)

 

A csak többes számban használatos főnevek ragozása

Három típust különböztetünk meg:

 Birtokos esetben a következő végződéseket kaphatják:

 1. – ов     Pl.: очки – очков (szemüveg), часы – часов (óra), духи – духов (kölni), штаны – штанов (nadrág)
 2. – ей   Pl.: сани – саней (szán), щи – щей (káposztaleves), дрожжи – дрожжей (élesztő), люди – людей (emberek), ясли – яслей (bölcső, bölcsőde)
 3. Nincs végződés, csak a szótő marad.    Pl.:  ножницы – ножниц (olló), ворота – ворот (kapu), дрова – дров (tűzifa), каникулы – каникул (iskolai szünet), деньги – денег (pénz), сутки – суток (24 órás, teljes nap)

 

További kivételek:

A -мя  végű, semleges nemű főnevek:

Esetимя / времязнамя
Alanyимена / временазнамёна
Tárgyимена / временазнамёна
Birtokosимён / времёнзнамён
Részesименам / временамзнамёнам
Eszközhatározósименами / временамизнамёнами
Elöljárósоб именах / о временахо знамёнах

 

Megjegyzések:

Cловарь /  Szótár:  имя (név), время (idő), знамя (lobogó)