Ez a bejegyzés Az orosz főnevek neme című folytatása.

Az orosz nyelvben a lágy mássalhangzóra végződő főnevek  lehetnek különösebb ok és magyarázat nélkül HÍM- és NŐNEMŰEK.

Ezt meg kell tanulni!

Könnyítések azonban itt is vannak.

HÍMNEMŰEK

1. A -тель és az -арь képzők hímneművé teszik a főneveket.

Pl. читатель – olvasó, писатель – író, библиотекарь – könyvtáros.

(Vigyázat: a метель – hóvihar, артель – banda szavak nőneműek, de ezekben a -тель nem képző!)

2. A hónapok nevei mind hímneműek:

январь, февраль, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

NŐNEMŰEK

1.  Az -ость és a -есть képzőre végződő főnevek.

Pl.  новость – újdonság, hír, радость – öröm, промышленность – ipar, свежесть – frissesség, юность – ifjúság

2. Az élettelen dolgokat, fogalmakat jelölő főnevek a következő végződésekkel:

-знь, (жизнь – élet), -сть (честь – becsület, tisztesség), -сь (высь – magasság), -вь (любовь – szerelem), -бь (прорубь – lék), -пь (степь – sztyepp)

A többi esetben ott a szótár.  😉

Az alábbi játékos feladat segítségével gyakorolhatod a lágy végű főneveket.

Szeretnél végre igazán oroszul tanulni? Videókkal és interaktív játékos feladatokkal sokkal érdekesebb lesz! Kattints ide a részletekért!

Egy interaktív játék segítségével a lágyságjelre végződő főneveket tudod gyakorolni!