Вербное воскресенье – один из самых радостных и светлых христианских / православных праздников.

A Virágvasárnap – az egyik legörömtelibb és -fényesebb keresztény / pravoszláv ünnep.

Он всегда отмечается за неделю до Пасхи, поэтому фиксированной даты нет.

Mindig egy héttel húsvét előtt ünneplik, ezért nincs állandó időpontja.

В 2018 году Вербное Воскресенье на западе отмечают 25 марта, а в России 1 апреля.

2018-ban a Virágvasárnapot Nyugaton március 25-én, Oroszországban pedig április 1-jén ünneplik.

В этот день мы празднуем Вход Господень в Иерусалим.

Ezen a napon az Úr Jeruzsálembe való bevonulását ünnepeljük. 

Именно с этого момента начинается его вступление на свой «крестный» путь.

Ezzel az eseménnyel kezdődik a keresztútja.

Иисус пошёл на это добровольно, с любовью к людям и с верой всемогущему Отцу своему. 

Jézus erre önként vállalkozott, az emberek iránti szeretetből, és Mindenható Atyja iránti hittel.

Что же это за праздник и почему вход Господень в Иерусалим так важен?

Milyen ünnep ez és miért ilyen fontos az Úr bevonulása Jeruzsálembe?

Иерусалим в то время был под властью римлян.

Jeruzsálem abban az időben a rómaiak uralma alatt volt.

Иудеи верили, что на Пасху явится Мессия и освободит их от рабской зависимости.

A zsidók úgy hitték, hogy húsvétkor megjelenik a Messiás és megszabadítja őket a rabságtól. 

Иисус взял в руки пальмовую ветвь – символ мира и поехал в город.

Jézus pálmaágat vett a kezébe – a béke jelképét és bement (szamárháton) a városba.

Встречать его вышел весь народ.

Az egész nép kiment a fogadására.

Люди стелили ему под ноги свои одежды, бросали пальмовые ветви и цветы.

Az emberek a lába elé terítették a ruhájukat és pálmaágakat és virágokat dobáltak elé.

Поэтому Вербное Воскресенье еще называется Пальмовым Воскресеньем или Цветоносной Неделей. 

Ezért a Virágvasárnapot még Pálmás vasárnapnak és Virághozó vasárnapnak is nevezik.

На Руси день входа Иисуса в Иерусалим отмечают с X столетия.

Oroszországban Jézus Jeruzsálembe való bevonulását a X. századtól ünneplik.

Пальмы здесь не растут, а растением, которое одним из первых пробуждается после зимы к жизни, является верба.

Pálmák itt nem nőnek, de a barka az a növény, amelyik a tél elteltével először életre kel.

Поэтому называется это воскресенье Вербным. 

Ezért ezt a vasárnapot Barkás vasárnapnak nevezik.

С Вербного воскресенья начинается последняя Страстная неделя поста, предшествующая Пасхе. 

Virágvasárnappal kezdődik a böjt utolsó hete, a Nagyhét, amelyik a húsvétot előzi meg.